Paraneoplastická polyartritida s pozitivitou anti-CCP protilátek

15. 5. 2019

Paraneoplastické syndromy představují skupinu příznaků, které doprovázejí maligní nádory. Vznikají vzdáleně bez přímé invaze maligních buněk. Jsou indukovány hormony, autokrinními a parakrinními mediátory, autoprotilátkami a cytotoxickými leukocyty.

Paraneoplastické syndromy představují skupinu příznaků, které doprovázejí maligní nádory. Vznikají vzdáleně bez přímé invaze maligních buněk. Jsou indukovány hormony, autokrinními a parakrinními mediátory, autoprotilátkami a cytotoxickými leukocyty. Vyskytují se asi u 10 % nemocných v době stanovení diagnózy tumoru, v průběhu malignity až u 50 % pacientů a zahrnují projevy endokrinní, hematologické, neurologické a revmatologické. Mezi nejdůležitější známky paraneoplazie patří pozdní manifestace příznaků po 50. roce s akutním začátkem, rychlou progresí a atypickým vývojem.

45letá žena přišla na revmatologickou kliniku s bolestmi a otoky malých kloubů rukou a nohou. Současně si stěžovala na kašel a dušnost, které se objevily přibližně ve stejnou dobu. Vzhledem k pozitivitě protilátek proti cyklickému citrulinovanému peptidu (CCP) a revmatoidnímu faktoru byla diagnostikována revmatoidní artritida (RA) a nasazen prednison. Rentgen hrudníku ukázal malý pleurální výpotek vpravo. Bylo naplánováno další pneumonologické vyšetření a léčba RA. Během několika týdnů u pacientky došlo k rozvoji dušnosti, horečky a tachykardie. CT vyšetření ukázalo plicní emboly a větší pleurální výpotek. Byla zahájena antikoagulační léčba a provedena drenáž výpotku. Cytologické vyšetření bronchoskopicky odebraného vzorku byla suspektní pro adenokarcinom, který potvrdila otevřená biopsie plic. Pacientka zemřela v nemocnici 8 týdnů po stanovení diagnózy RA. Jedná se o případ paraneoplastické artritidy s pozitivitou anti-CCP protilátek, která nebyla dosud u této patologie popsána.

Paraneoplastické revmatické syndromy mohou být první známkou skryté malignity. Byly popsány u karcinomu plic, tlustého střeva a prsu. Je třeba je zahrnout do diferenciálnědiagnostické rozvahy, zejména při perakutní pozdní manifestaci u starších nemocných, rychlé progresi, netypickém průběhu a převažujících celkových příznacích. Jejich rozeznání je důležité pro časné zahájení léčby nádoru. Léčba nádorového onemocnění vede většinou k regresi paraneoplastického syndromu, v rámci symptomatické léčby lze použít nesteroidní antirevmatika.

(zza)

Zdroj: Larson E., Etwaru D., Siva C., et al. Report of anti-CCP antibody positive paraneoplastic polyarthritis and review of the literature. Rheumatol Int 2011 Dec; 31 (12): 1635–1638.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa