Paměť u pacientů závislých na opiátech a léčených substituční terapií

15. 5. 2019

Substituční léčba pacientů závislých na opiátech se ukázala jako poměrně účinná při udržení pacientů v léčbě a omezení zneužívání opiátů k trestné činnosti. Dopad substituční terapie, konkrétně podávání opioidních agonistů na paměť léčených pacientů, zkoumali ve své studii finští vědci.

Substituční léčba pacientů závislých na opiátech se ukázala jako poměrně účinná při udržení pacientů v léčbě a omezení zneužívání opiátů k trestné činnosti. Dopad substituční terapie, konkrétně podávání opioidních agonistů na paměť léčených pacientů, zkoumali ve své studii finští vědci. Svoje výsledky zveřejnili v odborném medicínském časopise Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy.

Metadon a buprenorfin

Podle doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) jsou opioidní agonisté metadon a buprenorfin používány jako základní léky substituční terapie při odvykání závislosti na opiátech. V mnoha oblastech světa je ale tato závislost spojena i se závislostí na benzodiazepinech, což může velmi komplikovat léčbu. Zatím ale nebyly nikdy uspokojivě popsány změny kognitivních funkcí u těchto pacientů. Tento deficit se pokusili napravit lékaři z helsinské Univerzitní centrální nemocnice.

Design studie

Studie finských lékařů se zúčastnilo celkem 13 pacientů léčených metadonem a 15 pacientů léčených buď buprenorfinem, nebo kombinací buprenorfin/naloxon, kteří ale zároveň zneužívali také benzodiazepiny. Byla u nich, nejprve v prvních dvou měsících léčby a poté i mezi šestým a devátým měsícem léčby, sledována pracovní paměť, bezprostřední verbální paměť a konsolidace paměti. Jejich výsledky pak byly srovnávány s patnáctičlennou kontrolní skupinou. Všechny skupiny pak také měly vyplnit dotazník, v němž sami pacienti hodnotili subjektivní pocity týkající se paměti.

Výsledky studie

Obě skupiny závislých pacientů zaznamenaly statisticky významně horší výsledky, než byly stanoveny v kontrolní skupině. Co se bezprostřední verbální paměti týče, v prvních měsících léčby byly výsledky daleko horší než u kontrolních pacientů. Respondenti z obou skupin také hlásili daleko více subjektivních obtíží s pamětí než respondenti z kontrol.

Pacienti, kteří si více stěžovali na poruchy paměti, si také v druhé části terapie dokázali zapamatovat daleko méně, než tomu bylo v prvních měsících léčby. Podobné výsledky byly zaznamenány i v případě, kdy skupinu léčenou buď buprenorfinem, nebo kombinací buprenorfin/naloxon opustili pacienti léčení pouze buprenorfinem.

Co studie přinesla?

Jak studie potvrdila, u pacientů na substituční terapii zneužívajících zároveň benzodiazepiny může být trvale poškozena pracovní paměť. Vysoký počet stížností na poruchy paměti u těchto pacientů pak může znamenat i zhoršení konsolidace paměti v průběhu léčby.

(kam)

Zdroj: Rapeli P. et al.: Memory function in opioid-dependent patients treated with methadone or buprenorphine along with benzodiazepine: longitudinal change in comparison to healthy individuals., Subst Abuse Treat Prev Policy. 2009 Apr 17; 4: 6.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa