Pacientům užívajícím kortikoidy jsou doporučovány bisfosfonáty

15. 5. 2019

Přepracované doporučené postupy týkající se prevence a léčby kortikoidy indukované osteoporózy se nyní přiklánějí k léčbě bisfosfonáty a naopak upouštějí od původně doporučovaného testosteronu a estrogenu. Americká revmatologická společnost (ACR) vytvořila tato nová doporučení s ohledem na schválení nových farmakologických možností terapie osteoporózy.

Přepracované doporučené postupy týkající se prevence a léčby kortikoidy indukované osteoporózy se nyní přiklánějí k léčbě bisfosfonáty a naopak upouštějí od původně doporučovaného testosteronu a estrogenu. Americká revmatologická společnost (ACR) vytvořila tato nová doporučení s ohledem na schválení nových farmakologických možností terapie osteoporózy. Zpráva ACR publikovaná v časopise Arthritis Care & Research udává, že kostní minerální denzita (BMD) v prvních 3 měsících užívání kortikoidů rapidně klesá s maximem v 6. měsíci. Při pokračujícím užívání těchto léků je již pokles BMD pomalejší.

Aktualizovaná doporučení klasifikují pacienty do tří kategorií podle rizika vzniku fraktur – ve vysokém, středně vysokém a nízkém riziku – vztaženo na pohlaví, věk, rasu a celkové T-skóre v oblasti proximálního femuru. Doporučení berou v úvahu také dávkování a předpokládanou dobu trvání léčby kortikoidy. Na základě systematického průzkumu současně schválených terapií postmenopauzální nebo kortikoidy indukované osteoporózy obsahuje zpráva také algoritmy navrhující doporučené postupy u postmenopauzálních žen a mužů ve věku nad 50 let a pro premenopauzální ženy a muže před 50. rokem věku, kteří zahajují léčbu kortikoidy nebo je již užívají.

Pro starší pacienty je zapotřebí zhodnotit rizikové faktory a pak je zařadit do kategorie dle rizika vzniku fraktury. V případě vysokého rizika, dávky kortikoidů menší než 5 mg/den a očekávané doby trvání léčby kortikoidy kratší než 1 měsíc je doporučována terapie alendronátem, risendronátem nebo kyselinou zolendronovou.

U mladších věkových skupin zatím neexistují adekvátní podklady pro stanovení konkrétních doporučení. Pokud je však v anamnéze údaj o osteoporotické fraktuře, vycházejí léčebná doporučení z doby trvání a dávky kortikoidů.

Autoři poznamenávají, že zatímco je nyní vedle alendronátu a risendronátu doporučovaná kyselina zolendronová a teriparatid, nejsou toho času k dispozici data, která by podporovala užívání ibandronátu, etidronátu, kalcitoninu, estrogenu, testosteronu a raloxifenu. Ve skutečnosti však není dříve zmiňovaná léčba estrogenem a testosteronem již dále doporučována. Všechna zmiňovaná doporučení musí být ale v budoucnu ještě revidována.

(pes)

Zdroj:

  1. Grossman J. M., Gordon R., Ranganath V. K., Deal C., Caplan L., Chen W., Curtis J. R., Furst D. E., McMahon M., Patkar N. M., Volkmann E., Saag K. G.: American College of Rheumatology 2010 recommendations for the prevention and treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis. Arthritis Care Res 2010. Publikováno on-line 26. června 2010. DOI: 10.1002/acr.20295


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa