Optimální dávka růstového hormonu u dospělých s deficitem růstového hormonu není asociována s polymorfismem IGF-1 genu

15. 5. 2019

Variace hladiny IGF-1  by mohly vysvětlovat rozdílnou odpověď na léčbu růstovým hormonem.

Variace hladiny IGF-1 založené na genetickém podkladě by mohly vysvětlovat rozdílnou odpověď na léčbu růstovým hormonem. Skupina německých autorů testovala polymorfismus genu pro IGF-1, avšak nenalezla žádnou vazbu k odpovědi na léčbu růstovým hormonem u dospělých pacientů s deficitem růstového hormonu.

Některé jednoduché nukleotidové polymorfismy a mikrosatelitní polymorfismy v opakování cytosin-adenosinového promotoru IGF-1 genu jsou v literatuře popisovány ve vztahu k variacím hladiny cirkulujícího IGF-1. Právě změny hladin IGF-1 byly zvažovány jako možná příčina rozdílné odpovědi na léčbu růstovým hormonem.

Tým německých autorů sledoval celkem čtrnáct jednoduchých nukleotidových polymorfismů a dále pak polymorfismus opakování cytosin-adenosinových dvojic v IGF-1 genu u 133 dospělých pacientů s deficitem růstového hormonu z různých příčin. Skupinu tvořilo 66 mužů a 67 žen o průměrném věku 45,4 roku, kteří byli vedeni v databázi Pfizer International Metabolic Study (KIMS) Pharmacogenetics Study.

Pacienti dostávali růstový hormon po dobu 12 měsíců, za tuto dobu byla vytitrována optimální dávka. Po roce léčby byla měřena sérová hladina IGF-1. Dávka růstového hormonu, koncentrace IGF-1, standardní odchylka IGF-1, poměr IGF-1/růstový hormon a antropometrická data byla porovnávána s genotypem. Žádný ze sledovaných polymorfismů nebyl asociován se sledovanými parametry.

Z této studie vyplývá, že polymorfismy IGF-1 genu nejsou asociovány s rozdílnou odpovědí na léčbu růstovým hormonem u pacientů s deficitem růstového hormonu. Genetické variace IGF-1 genu se tedy nezdají být faktorem ovlivňujícím osu GH-IGF-1, který by byl zodpovědný za rozdílnou odpověď na léčbu. Popsání faktorů, které jsou a nebo naopak nejsou zodpovědné za rozdílný účinek léčby, je do budoucna důležité pro zvýšení účinnosti léčby pacientů s deficitem růstového hormonu.

(mid)

Zdroj: Meyer S, Schaefer S, Ivan D, Stolk L, Arp P, Uitterlinden AG, Nawroth PP, Plöckinger U, Stalla GK, Tuschy U, Weber MM, Weise A, Pfützner A, Kann PH, Buchfelder M, Brabant G, Brunnmüller U, Fassbender W, Faust M, Führer-Sakel D, Kann PH, Kreitschmann-Andermahr I, Koenig J, Said E, Schneider H, Wallaschofski H: Growth hormone dose in growth hormone-deficient adults is not associated with IGF-1 gene polymorphisms. Pharmacogenomics 2009 (Feb10);2:293–302.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa