Nový krevní test může pomoci v detekci plicního karcinomu

15. 5. 2019

Ve Spojených státech je již přibližně rok dostupný nový krevní test určený k detekci plicního karcinomu a očekává se, že se brzy rozšíří také do Evropy. Test je cílený na vysoce rizikovou populaci, například na těžké kuřáky.

Ve Spojených státech je již přibližně rok dostupný nový krevní test určený k detekci plicního karcinomu a očekává se, že se brzy rozšíří také do Evropy. Test je cílený na vysoce rizikovou populaci, například na těžké kuřáky. Podle tvrzení výrobce je testem možné zachytit časné dosud léčitelné stadium karcinomu. Někteří odborníci jsou však k dosavadním výsledkům testu skeptičtí.

Dosavadní pokusy detekovat plicní karcinomy v časnějším a dobře řešitelném stadiu se zaměřovaly na využití CT, výsledky však byly kontroverzní, protože značné procento zachycených lézí bylo nezhoubných. Nový krevní test nazývaný „EarlyCDT-Lung“ je založen na detekci autoprotilátek k šesti různým antigenům asociovaných s karcinomem: p53, NY-ESO-1, CAGE, Gbu4-5, Annexin 1 a SOX2. Podle tvrzení výrobce je tento test méně citlivý než CT, detekuje však menší a méně pokročilá stadia karcinomu a také má větší specificitu.

Studie provedená týmem z Mayo Clinic zjistila, že první kolo CT skríningu odhalilo ložisko u 51 % jedinců z vysoce rizikové populace, avšak následné testy ukázaly, že pouze v jednom z 37 případů se jednalo skutečně o plicní karcinom. Naproti tomu test EarlyCDT-Lung byl pozitivní u 10 % jedinců vysoce rizikové populace a následná vyšetření potvrdila skutečný výskyt karcinomu u jednoho z jedenácti takto zjištěných případů. Autoři testu EarlyCDT-Lung zdůrazňují, že se v žádném případě nejedná o náhradu CT, avšak obě skríningové metody by se měly vzájemně doplňovat.

Výsledky klinické validace testu EarlyCDT-Lung u třech skupin pacientů s nově diagnostikovaným plicním karcinomem byly uveřejněny v časopise Annals of Oncology. Podle autorů testu dokáže panel autoprotilátek identifikovat 40 % případů primárního karcinomu plic včetně časných stadií, specificita testu je 90 %. Někteří nezávislí odborníci však tyto výsledky nepovažují za přesvědčivé a studii vytýkají například příliš malý počet sledovaných pacientů v různém stadiu onemocnění nebo příliš široké intervaly spolehlivosti, se kterými autoři studie pracují.

(vek)

Zdroj:
Boyle P, et al. Clinical validation of an autoantibody test for lung cancer. Ann Oncol. Publikováno on-line 30. července 2010.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa