Nové testy pomohou pacientům s RA vyhnout se zbytečné léčbě

15. 5. 2019

Skupina revmatologů se nyní ve spolupráci s několika farmaceutickými firmami snaží zhodnotit nový screeningový test, který umožní identifikovat ty pacienty s revmatoidní artritidou, kteří pravděpodobně nebudou z léčby TNF inhibitory profitovat. Tento test tak lékařům může pomoci vyhnout se nežádoucím účinkům léčby, snížit náklady na zdravotní péči a rychle identifikovat pacienty, kteří by mohli být kandidáty pro jiné léčebné schéma nebo klinické studie nových preparátů.

Skupina revmatologů se nyní ve spolupráci s několika farmaceutickými firmami snaží zhodnotit nový screeningový test, který umožní identifikovat ty pacienty s revmatoidní artritidou, kteří pravděpodobně nebudou z léčby TNF inhibitory profitovat. Tento test tak lékařům může pomoci vyhnout se nežádoucím účinkům léčby, snížit náklady na zdravotní péči a rychle identifikovat pacienty, kteří by mohli být kandidáty pro jiné léčebné schéma nebo klinické studie nových preparátů.

Tzv. BATTER-UP konsorcium (The Biomarkers of Anti-TNF Treatment Efficacy in Rheumatoid Arthritis–Unresponsive Populations) provede prospektivní studii k ozřejmení prediktivních markerů u asi 1 000 pacientů se středně těžkou až těžkou RA, kteří neodpověděli uspokojivě na konvenční léčbu chorobu modifikujícími léky (DMARDs) a stojí před zahájením antiTNF terapie, nebo kteří mají neadekvátní odpověď na iniciální antiTNF preparát a stojí před jeho změnou na jiný.

Lékaři se v observační studii pokusí ověřit set biomarkerů, u nichž se předpokládá, že jsou u pacientů s RA prediktivní pro odpověď na antiTNF terapii. V předběžných výsledcích set predikoval s 89% přesností ty pacienty, kteří nedosáhli dobré odpovědi (tj. DAS skóre 28) po 14 týdnech terapie. K osmi vyšetřovaným genům patří CLTB, MXRA7, CXorf52, COL4A3BP, YIPF6, FAM44A, SFRS2 a PGK1.

Podobnou studii provedli v roce 2009 i lékaři z Barcelony. Ti prokázali srovnatelnou přesnost rozdílného 8genového setu biomarkerů k predikci odpovědi na léčbu infliximabem. Jejich set zahrnoval geny HLA-DRB3, SH2D18, GNLY, CAMP, SLC2A3, IL2RB, MXD4 a TLR5. Testy byly prováděny za využití vzorků RNA od 44 pacientů s RA.

Studie dle vědců představuje v oblasti revmatologické terapie krok správným směrem. Zmíněná schopnost predikovat odpověď na léčbu by umožnila poskytnout komplexní péči všem pacientům a „ušít“ jim léčbu přesně na míru. V ideálním případě budou zmíněné testy vysoce přesné (> 90 %) a spolehlivé napříč celým spektrem pacientů, tedy v různé fázi trvání nemoci, při pozitivitě autoprotilátek, u rozdílných pohlaví či ras apod.

(pes)

Zdroj:

  1. New Test May Help Patients With RA Avoid Useless Treatment. Publikováno 16. listopadu 2010. Dostupné na www.medscape.com/viewarticle/732600.


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa