Nová účinná mikrochirurgická technika v léčbě lymfedému

15. 5. 2019

Po odstranění lymfatických uzlin nebo při jejich blokádě dochází k rozvoji lymfedému. Odhaduje se, že 25–30 % žen s rakovinou prsu je postiženo touto nepříjemnou komplikací, v jejíž etiologii se kromě exenterace axilárních uzlin uplatňuje i radiační léčba.

Po odstranění lymfatických uzlin nebo při jejich blokádě dochází k rozvoji lymfedému. Odhaduje se, že 25–30 % žen s rakovinou prsu je postiženo touto nepříjemnou komplikací, v jejíž etiologii se kromě exenterace axilárních uzlin uplatňuje i radiační léčba.

Lékaři z kliniky plastické chirurgie texaské univerzity v Andersonově centru pro léčbu nádorů v Houstonu zrealizovali prospektivní studii, jíž se účastnilo 20 pacientek s nádorem prsu. Pacientky zařazené do studie podstoupily odstranění lymfatických uzlin a 16 z nich absolvovalo i radiační léčbu. Lymfedém související s léčbou základního onemocnění u nich trval průměrně 4,8 roku a dosahoval stadia II–III. Před mikrochirurgickým zákrokem byla postižená horní končetina o 34 % objemnější než končetina nepostižená.

Lékaři v řešení lymfedému použili mikrochirurgickou techniku zvanou lymfaticko-venózní bypass. Principem operace je přesměrování toku lymfy do malých žil o průměru 0,3–0,8 mm. Tato nová metoda výrazně ulevuje pacientům s lymfedémem tím, že umožňuje odvést stagnující lymfu. Ačkoliv po výkonu nedochází ke kompletní remisi lymfedému, dosažené zlepšení je signifikantní, a navíc nejsou známy žádné zásadní nevýhody zákroku. Průměrně bylo u každého pacienta provedeno 3,5 bypassu a průměrný operační čas byl 3,3 hodiny.

Z celkem 20 pacientek jich 19 udávalo po výkonu značné zlepšení tíže lymfedému. Po prvním měsíci došlo ke zmenšení objemu končetiny o 29 %, po třech měsících o 36 % a po šesti měsících o 39 % a po roce přetrvávalo 35% zmenšení otoku. U třech pacientek, udávajících zlepšení, nebylo toto objektivně zaznamenáno. U nikoho nedošlo k pooperačním komplikacím nebo k exacerbaci lymfedému.

Doktor Chang, který studii na letošním setkání plastických chirurgů v Rancho Mirage v Kalifornii prezentoval, se domnívá, že v budoucnu by technika lymfaticko-venózního bypassu mohla být použita i v rámci prevence lymfedému. Poznamenal, že tato metoda může být použita i v léčbě lymfedému na dolní končetině u pacientů s nádory v pelvické oblasti. K posouzení účinnosti drenáže v dlouhodobém horizontu bude nezbytné další sledování.

(jos)

Zdroj: 88th Annual Meeting of the American Association of Plastic Surgeons: Scientific session III. 12. Presented March 23, 2009.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa