Nová klasifikace RA pomůže nemoc diagnostikovat dříve

15. 5. 2019

Evropská liga proti revmatismu vydala ve spolupráci s American College of Rheumatology přepracovaná kritéria pro revmatoidní artritidu. Ta umožňují určit diagnózu ještě před rozvojem kloubního poškození. Důvodem přepracování těchto kritérií byla vlna kritiky původních klasifikačních kritérií z roku 1987, a to z důvodu chybění senzitivity v časných fázích nemoci.

Evropská liga proti revmatismu (EULAR) vydala ve spolupráci s ACR (American College of Rheumatology) přepracovaná kritéria pro revmatoidní artritidu. Ta umožňují určit diagnózu ještě před rozvojem kloubního poškození. Důvodem přepracování těchto kritérií byla vlna kritiky původních klasifikačních kritérií z roku 1987, a to z důvodu chybění senzitivity v časných fázích nemoci. Druhým důvodem je i to, že od roku 1987 jsou dostupné také nové chorobu modifikující léky (DMARDs), které mohou kloubnímu poškození zabránit.

Mnoho pacientů předcházející klasifikační kritéria nenaplnila, dokud jejich nemoc nebyla v pokročilejším stadiu. Tím se ale současně vyskytla řada případů kloubního poškození. A tím byli limitováni i lékaři, kteří tak chorobu nemohli poznat v jejích časných fázích, což je zásadní pro vývoj nových terapeutických přístupů a zabránění stále dokola zmiňovanému poškození kloubů.

V roce 2008 proto vznikl nový 3fázový přístup v klasifikaci RA, aby bylo možno od sebe co nejlépe odlišit pacienty s nediferencovanou zánětlivou synovitidou, kteří jsou a nejsou ve vysokém riziku rozvoje perzistentní a/nebo erozivní formy nemoci.

V první fázi, která byla zaštítěna EULAR, byly prozkoumány dostupné údaje od pacientů s časnými fázemi RA, aby bylo možno identifikovat co možná nejlepší prediktory vysokého rizika rozvoje perzistentní a erozivní artritidy. Ve druhé fázi bylo cílem získat jednotný názor revmatologů stran klíčových faktorů odrážejících pravděpodobnost rozvoje chronického kloubního poškození charakteristického pro RA. A ve třetí fázi se jednalo o začlenění závěrů prvních dvou fází do skórovacího systému.

Nová klasifikační kritéria

 1. Potvrzená synovitida jednoho či více kloubů.
 2. Absence alternativní diagnózy, která by přítomnost synovitidy lépe vysvětlovala, jako je např. lupus či dna.
 3. Celkové skóre minimálně 6 z možných 10 bodů – bodováno ve 4 oblastech:
  • počet a lokalizace postižených kloubů (0–5 b.),
  • sérologická abnormalita (0–3 b.),
  • zvýšená odpověď akutní fáze (0–1 b.),
  • trvání symptomů (0–1 b.).
(pes)

Zdroj:

 1. Kolfenbach J. R., Derber L., Deane K. D. et al. Application of the new ACR/EULAR classification criteria for rheumatoid arthritis to at-risk populations may identify RA prior to clinical presentation. Paper #658. Presented at the 2010 ACR Annual Scientific Meeting. November 7–11. Atlanta.


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa