Nová, jednoduchá metoda stanovení hladiny infliximabu a adalimumabu a protilátek proti těmto lékům v séru

29. 9. 2015

Vědci z Nového Zélandu vyvinuli finančně nenáročnou metodu (upravená ELISA), pomocí které lze u pacientů léčených infliximabem nebo adalimumabem snadno stanovit hladinu léku v séru i případnou přítomnost protilékových protilátek (ADA). Využívá běžně dostupné laboratorní vybavení a reagencie. Vzhledem k rostoucímu zájmu o stanovení těchto parametrů v rámci algoritmů terapeutických postupů u pacientů léčených inhibitory TNF-α bude tato metoda jistě vítaná.

V současné době mají běžně používané testy ke stanovení ADA řadu omezení týkajících se specificity, senzitivity nebo požadavků na vybavení laboratoře. Specifická identifikace ADA na základě jejich inhibiční aktivity pomocí jednoduchého stanovení kompetitivní vazby je stále problematická.

Ve své práci publikované v červenci 2015 popisují autoři novou metodu ELISA pro specifickou detekci infliximabu a adalimumabu pomocí běžně používaných reagencií. Jednoduchá modifikace této metody umožňuje detekci ADA schopných kompetitivně inhibovat vazbu léku na solidní fázi TNF in vitro. Metoda byla testována u pacientů s revmatoidní artritidou s nespecifickými střevními záněty.

Výsledky potvrdily specifické stanovení koncentrace léku, které není ovlivněno případnou přítomností revmatoidního faktoru. U podsouboru pacientů s nízkou hladinou léku byly pomocí stanovení kompetitivní vazby zjištěny ADA s inhibiční aktivitou.

Upravenou metodu ELISA lze použít ke stanovení koncentrace infliximabu nebo adalimumabu v séru i pro záchyt ADA. Jde o relativně snadný a levný postup využitelný pro monitorování pacientů léčených těmito inhibitory TNF-α.

(zza)

Zdroj: Hock B. D., Stamp L. K., Hayman M. W., et al. Development of an ELISA based competitive binding assay for the analysis of drug concentration and anti-drug antibody levels in patients receiving adalimumab or infliximab. Ther Drug Monit. 2015 Jul 24. [Epub ahead of print]Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa