Nepřímé porovnání účinnosti etanerceptu, infliximabu a adalimumabu u psoriatické artritidy

15. 5. 2019

Současná farmakoterapie psoriatické artritidy – chronického zánětlivého onemocnění kloubů spojeného s kožními psoriatickými lézemi – zahrnuje podávání biologických léků u pacientů, kteří netolerují nebo vykazují nedostatečnou léčebnou odpověď na "chorobu modifikující antirevmatické léky".

Současná farmakoterapie psoriatické artritidy – chronického zánětlivého onemocnění kloubů spojeného s kožními psoriatickými lézemi – zahrnuje podávání biologických léků u pacientů, kteří netolerují nebo vykazují nedostatečnou léčebnou odpověď na "chorobu modifikující antirevmatické léky". Dosud však nebyly publikovány žádné randomizované kontrolované studie s přímým porovnáním účinnosti 3 nejčastěji používaných blokátorů TNF-α (adalimumab, etanercept, infliximab).

Italští autoři provedli první nepřímé porovnání těchto biologických léků u pacientů s psoriatickou artritidou pomocí analýzy údajů o účinnosti ze studií s adalimumabem, etanerceptem a infliximabem. V jednotlivých studiích bylo jako srovnávací látka použito placebo. Účinnost byla hodnocena na základě terapeutické odpovědi podle ACR 20 (American College of Rheumatology).

U psoriatické artritidy byla nejlepší terapeutická odpověď (ACR20) v porovnání s placebem zjištěna ve studiích s etanerceptem.

Ačkoliv jde o nepřímé porovnání, může mít tato analýza svůj význam v klinické praxi pro rozhodování o farmakoterapii pacientů s psoriatickou artritidou neodpovídajících na konvenční terapii i pro zkvalitnění jejich léčby.

(zza)

Zdroj: Migliore A., Bizzi E., Broccoli S., et al. Indirect comparison of etanercept, infliximab, and adalimumab for psoriatic arthritis: mixed treatment comparison using placebo as common comparator. Clin Rheumatol. Epub 24 Jun 2011. DOI: 10.1007/s10067-011-1790-6Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa