Nekrotizující fasciitida

14. 5. 2019

Nekrotizující fasciitida je bakteriální infekční onemocnění postihující fascii a dermis, málokdy ale zasahuje i svalovou vrstvu. Protože je v počátcích poměrně těžce odhalitelná, může velmi rychle progredovat a náhle přejít v šokový stav, který stojí za vysokou mortalitou tohoto onemocnění.

Nekrotizující fasciitida je bakteriální infekční onemocnění postihující fascii a dermis, málokdy ale zasahuje i svalovou vrstvu. Protože je v počátcích poměrně těžce odhalitelná, může velmi rychle progredovat a náhle přejít v šokový stav, který stojí za vysokou mortalitou tohoto onemocnění. Singapurští lékaři se proto pokusili shrnout charakteristické znaky a návrhy léčby tohoto onemocnění s důrazem na včasnou diagnostiku. Souhrnný článek publikovali v odborném medicínském periodiku Canadian Family Physician.

Pomocí PubMedu byly hledány studie a kazuistiky, které popisovaly nekrotizující fasciitidu a nekrotizující infekce měkkých tkání, obzvlášť pokud byly diagnózy stanoveny velmi brzy po prvním projevu klinických příznaků.

Nekrotizující fasciitida je klasifikována podle mikrobiologického osídlení rány jako mono- či polymikrobiální, podle anatomické polohy a podle hloubky infekce. K polymikrobiální nekrotizující fasciitidě dochází většinou u imunokompromitovaných pacientů, zatímco monomikrobiální fasciitida je spíše vzácná a vyskytuje se nejčastěji u zdravých jedinců s malými traumaty.

Rizikové faktory

Rizikových faktorů nekrotizující fasciitidy je celá řada. Mezi nejčastější patří diabetes mellitus, chronická onemocnění, imunosupresiva, malnutrice, věk nad 60 let, intravenózní zneužívání drog, obezita a renální selhání. Často se může vyskytnout i při onemocněních periferních cév a při různých maligních nádorech.

Pozor na sepsi

U některých pacientů s nekrotizující fasciitidou se mohou projevit i příznaky sepse a bolesti, které úplně neodpovídají stupni zánětu. Sepse může progredovat a v některých hyperakutních případech se může vyvinout i v multiorgánové selhání. U subakutních případů dochází pouze k šíření zánětu do měkkých tkání. Při podezření na fasciitidu je tedy k rozlišení těchto dvou forem nutná histologická verifikace.

Jak léčit

K výběru, který pacienty indikuje k chirurgické léčbě, je kromě histologických vzorků nutné i radiologické vyšetření. Léčba pak spočívá v debridementu rány, excizi nekrotických tkání a intravenózním podávání širokospektrých antibiotik. Léčba ale musí být zahájena co nejdříve, včasné zahájení totiž signifikantně snižuje riziko komplikací a případné smrti pacienta.

(kam)

Zdroj: Puvanendran R. et al.: Necrotizing fasciitis. Can Fam Physician. 2009 Oct; 55 (10): 981–7.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa