Náhrada aortální chlopně s plastikou mitrální chlopně versus kombinovaná aortální a mitrální chlopenní náhrada – porovnání výsledků

14. 5. 2019

Náhrada dvou chlopní je spojena se sníženým dlouhodobým přežíváním. Tato studie zkoumá alternativní možnost v podobě plastiky mitrální chlopně u pacientů s revmatickou srdeční vadou (RHD – rheumatic heart disease).

Náhrada dvou chlopní je spojena se sníženým dlouhodobým přežíváním. Tato studie zkoumá alternativní možnost v podobě plastiky mitrální chlopně u pacientů s revmatickou srdeční vadou (RHD – rheumatic heart disease).

Soubor pacientů

Zákroky na chlopních byly provedeny celkem u 369 pacientů s RHD. U 76 pacientů (20,6 %) šlo o plastiku mitrální chlopně plus náhradu aortální chlopně (skupina 1), zbývající pacienti (n = 293, 79,4 %) podstoupili náhradu obou chlopní (skupina 2). 351 pacientů (95 %) bylo mladších 50 let. Konkrétně ve skupině 1 bylo mladších 50 let 92,5 % a ve skupině 2 dokonce 99,5 % pacientů.

Výsledky

V časné mortalitě se neobjevily žádné rozdíly (4 případy ve skupině 1 vs. 1 ve skupině 2, p = 0,35). Přežívání po 60 měsících bylo v 1. skupině 90,5 % ± 3,4 % a ve 2. skupině 81,6 % ± 2,4 (p = 0,07). 60měsíční přežívání bez komplikace bylo v 1. skupině 78,3 ± 5,1 % a ve 2. skupině 48,4 % ± 3,2 % (p < 0,001). Pooperační průběh bez nutnosti reoperace byl 92,5 % ± 0,4 % ve skupině 1 a 99,5 % ± 0,05 % ve skupině 2 (p = 0,014).

Závěr

Plastika mitrální chlopně s náhradou aortální chlopně přináší signifikantně lepší dobu přežití bez komplikace než kombinovaná náhrada chlopní. U výkonů s plastikou mitrální chlopně je vyšší počet reoperací. Naproti tomu u kombinované náhrady obou chlopní jsou častější tromboembolické komplikace. Méně pooperačních příhod ve skupině 1 stále dokazuje lepší výsledky u plastiky mitrální chlopně, a tudíž pokud je to možné, je vhodné ji provést.

Použitý zdroj: Talwar S., Mathur A.: Aortic Valve Replacement With Mitral Valve Repair Compared With Combined Aortic and Mitral Valve Replacement, The Annals of Thoracic Surgery, Volume 84, Issue 4, October 2007, p. 1219–1225

(ian)Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa