Muž (46 let) s cervikální dystonií při AS

15. 5. 2019

Předmětem kazuistiky je nestandardní postup při léčbě cervikální dystonie u 46letého pacienta s konkomitantní ankylozující spondylitidou, která vedla k rotační subluxaci atlantookcipitálního skloubení a ke kraniocervikální synostóze.

Předmětem kazuistiky je nestandardní postup při léčbě cervikální dystonie u 46letého pacienta s konkomitantní ankylozující spondylitidou, která vedla k rotační subluxaci atlantookcipitálního skloubení a ke kraniocervikální synostóze.

U pacienta byla diagnostikována závažná cervikální dystonie s bolestmi v krční krajině, která následně progredovala. Po čtyřech letech od diagnózy byla hlava pacienta již rotována na levou stranu ve fixní rigidní poloze. Zobrazení 3D-CT podrobněji odhalilo patologii – fixní rotaci okcipitálního hrbolu a obratle C1 v úhlu 45 stupňů vzhledem k obratli C2. V místě dens axis byla rovněž nalezena abnormální osifikace přilehlých kloubních ploch a ligament.

Cervikální dystonie způsobuje závažné komplikace důsledkem vystupňované degenerace páteře. Pacienti primárně a sekundárně nereagující na konzervativní léčbu (nonrespondeři) mohou profitovat z neurochirurgického výkonu. Neurochirurgické řešení zahrnuje denervační výkon nebo funkční stereotaktickou neurochirurgii. Pokud se ovšem objeví fixace páteře, je tato léčba cervikální dystonie považována za nevhodnou. Nicméně v ojedinělých případech může být neurochirurgická intervence použitelná ke zlepšení bolesti plynoucí z dystonie.

Pacientovi byl proveden kombinovaný výkon: za prvé byl podroben parciální myektomii dystonický pravý musculus sternocleidomastoideus, za druhé byla vykonána selektivní zadní ramisektomie (protětí nervových vláken) levých krčních svalů.

Závěrem je vhodné shrnout, že i přes jistou vzácnost současného výskytu ankylozující spondylitidy a cervikální dystonie je na místě při tomto stavu pokud možno urychleně jednat v léčbě dystonie.

(ercp)

Zdroj: Spine 2007(Dec 1);32(25):E781–784.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa