Možné změny EKG křivky při léčbě inhibitory TNF-alfa

15. 5. 2019

Inhibitory tumor necrosis factor-alfa (TNF-alfa) přispívají významným dílem ke zlepšení kontroly chronických zánětlivých onemocnění, jako je revmatoidní artritida (RA) či ankylozující spondylartritida (SpA). Podle některých zpráv mohou mít inhibitory TNF-alfa negativní účinek na myokard, ale to nebylo dosud jednoznačně objasněno.

Inhibitory tumor necrosis factor-alfa (TNF-alfa) přispívají významným dílem ke zlepšení kontroly chronických zánětlivých onemocnění, jako je revmatoidní artritida (RA) či ankylozující spondylartritida (SpA). Podle některých zpráv mohou mít inhibitory TNF-alfa negativní účinek na myokard, ale to nebylo dosud jednoznačně objasněno.

Autoři italské studie se rozhodli sledovat u pacientů s RA a SpA změny na elektrokardiografické křivce (EKG), jako jsou QT interval, korigovaný QT interval (QTc), disperzi QT intervalu (QTd) a korigovanou disperzi QT intervalu (QTdc). Měření bylo provedeno u pacientů léčených inhibitory TNF-alfa (etanercept a infliximab), jinými biologickými léky (rituximab) a metotrexátem.

Do studie bylo zařazeno celkem 38 pacientů léčených TNF-alfa inhibitory (21 pro RA a 19 pro SpA), 8 pacientů s RA léčených rituximabem a 13 pacientů léčených metotrexátem (8 pro RA a 5 pro SpA). EKG bylo vyšetřeno při zahájení léčby a po 12 měsících léčby. QT, QTc a QTd byly stanoveny podle zavedených pravidel.

Zjištěním studie bylo, že po 12 měsících terapie bylo možno detekovat zvýšení měřených parametrů ve srovnání se stavem před zahájením léčby u pacientů léčených TNF-alfa inhibitory. Toto bylo signifikantní – QT (p < 0,009), QTd (p < 0,0001) a QTdc (p < 0,0001). QT změny v této skupině pacientů byly bez vztahu k nemoci (RA oproti SpA) nebo léku (infliximab oproti etanerceptu) a nebyly asociovány s klinickou manifestací v podobě postižení srdce. Ve skupině pacientů léčených rituximabem tyto změny nebyly stanoveny jako signifikantní.

U pacientů s RA a SpA mohou TNF-alfa inhibitory prodlužovat QT interval a hodnotu QTd. Ačkoliv tyto EKG změny byly u měřené skupiny pacientů zcela asymptomatické, bylo by užitečné provádět vyšetření EKG u těch pacientů, u kterých je zvažována terapie inhibitory TNF-alfa, a to s cílem identifikovat ty nemocné, u kterých existuje riziko kardiálních komplikací.

(eza)

Zdroj: Di Franco M, et al. Biological Drug Treatment of Rheumatoid Arthritis and Spondyloarthritis: Effects on QT Interval and QT Dispersion. J Rheumatol. E-pub: 1 Nov 2011; doi: 10.3899/jrheum.110158Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa