Monoterapie infliximabem v prevenci rekurence Crohnovy nemoci po resekci ilea – výsledky tříleté prospektivní randomizované studie

14. 5. 2019

Je obecně známo, že infliximab je u Crohnovy nemoci účinný jak při navození remise, tak i při jejím udržení. Účinností plánované udržovací monoterapie infliximabem v prevenci pooperační rekurence Crohnovy nemoci se blíže zabývala studie japonských autorů.

Je obecně známo, že infliximab (IFX) je u Crohnovy nemoci (CD) účinný jak při navození remise, tak i při jejím udržení. Účinností plánované udržovací monoterapie IFX v prevenci pooperační rekurence CD se blíže zabývala studie japonských autorů.

Zmiňované studie se účastnilo celkem jednatřicet pacientů s CD, kteří podstoupili ileokolickou resekci v průběhu posledních čtyř týdnů. Ti pak byli náhodně rozděleni do dvou skupin. První skupině byl podáván IFX v dávce 5 mg/kg intravenózně každých 8 týdnů po dobu 36 měsíců (n = 15), druhé skupině nikoliv (kontrolní skupina, n = 16). Nikdo z pacientů nebyl po chirurgickém výkonu léčen imunomodulátory nebo kortikoidy. Hlavním sledovaným parametrem byla míra dosažení remise ve 12. a 36. týdnu sledování. Dosažení remise přitom bylo definováno hodnotou indexu aktivity CD (CDAI) ≤ 150, skóre IOIBD (International Organization for the Study of Inflammatory Bowel Disease) < 2 a hodnotou CRP < 0,3 mg/dL. Navíc byla ve 12. a 36. týdnu hodnocena i endoskopická rekurence nemoci.

Ve 12. týdnu dosáhlo remise (IOIBD < 2) 100 % pacientů léčených IFX oproti 68,8 % v kontrolní skupině. Ve 36. týdnu pak bylo v remisi 93,3 % pacientů ve skupině s IFX, ve srovnání s 56,3 % jedinců z kontrolní skupiny (p < 0,03). Podobně tomu bylo při dosažení sérologické remise (CRP < 0,3 mg/dL), které dosáhlo ve skupině léčené IFX 86,7 % oproti 37,5 % pacientů v kontrolní skupině (p < 0,02). Stejně tak bylo ve 12. týdnu na terapii IFX častěji dosaženo endoskopické remise, 78,6 % oproti 18,8 % (p = 0,004). Nicméně podle Kaplan-Meierovy analýzy v obou skupinách nebyly zaznamenány signifikantní rozdíly stran skóre CDAI ve 12. a 36. týdnu.

Na základě těchto zjištění lze shrnout, že časná intervence monoterapií infliximabem může zabránit klinické, sérologické i endoskopické rekurenci nemoci po ileokolické resekci.

(mik)

Zdroj: Yoshida K, et al. Scheduled infliximab monotherapy to prevent recurrence of Crohn's disease following ileocolic or ileal resection: A 3-year prospective randomized open trial. Inflamm Bowel Dis 2011(Nov 13). Doi: 10.1002/ibd.21928Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa