Mohou TNF antagonisté zmírňovat příznaky deprese rezistentní na léčbu?

14. 5. 2019

V srpnu 2012 byla publikována poměrně zajímavá studie, jejíž koncept vychází ze zkušeností pacientů s depresí a vysokými hladinami zánětlivých parametrů.

V časopise Archives of General Psychiatry byla v srpnu 2012 publikovaná poměrně zajímavá studie, jejíž koncept vychází ze zkušeností pacientů s depresí a vysokými hladinami zánětlivých parametrů (například C-reaktivního proteinu, CRP), kteří udávají při podávání infliximabu zlepšení svých obtíží. Dle dr. Millera z Emory University School of Medicine v Atlantě bylo dokázáno, že u depresivních pacientů jsou zvýšeny hladiny tumor nekrotizujícího faktoru (TNF). TNF antagonisté zlepšili depresivní nálady u pacientů s psoriázou, významně redukovali tzv. velkou depresi u pacientů s Crohnovou nemocí.

Studie vychází z hypotézy, že vysoce aktivní známky zánětu jsou spojeny se špatnou odpovědí na antidepresivní léčbu. Snížení aktivity zánětu může těmto pacientům přinést úlevu. V aktuální publikované studii se autoři zaměřili na pacienty s depresí rezistentní k zavedené léčbě.

Do 12týdenní dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie bylo zařazeno 60 pacientů. Vedle hodnocení depresivních známek byly stanoveny i plasmatické hodnoty CRP, TNF a jeho solubilních receptorů. 37 pacientů bylo léčeno antidepresivy a 23 pacientů bylo minimálně poslední 4 týdny bez léčby. Všichni pacienti měli mírnou rezistenci k léčbě v aktuální epizodě. Polovině pacientů byly podány 3 infuze infliximabu (5 mg/kg) a polovině placebo, a to při zahájení studie, v týdnu 2 a 6. Infliximab byl dobře tolerován, obecně však nebyla prokázána jednoznačná převaha léku nad placebem v úlevě od depresivních symptomů. U Hamiltonovy škály deprese (HAM-D) nebyl mezi oběma skupinami pozorován významný rozdíl.

Nicméně pro pacienty se zvýšenou hladinou CRP před zahájením studie se ukázala být randomizace do ramene s infiximabem výhodnější a vedla k významnější redukci v HAM-D skóre ve 12. týdnu ve srovnání s placebem. Dále vstupní hodnoty TNF a jeho solubilních receptorů byly významně vyšší u pacientů, kteří odpověděli na léčbu infliximabem oproti těm, kteří neodpověděli (p < 0,05), a také pokles CRP z hodnot při zahájení studie do hodnot v týdnu 12 byl signifikantně výraznější u těch, kteří byli léčeni infliximabem a odpověděli na léčbu, oproti léčeným placebem s jistou odpovědí (p < 0,01).

Pro jedince se vstupními hodnotami CRP nad 5 mg/l infliximab přinesl zlepšení v různých depresivních symptomech zahrnujících depresivní náladu, psychomotorickou retardaci, výkonnost v práci, únavu, anhedonii, úzkost či suicidální tendence.

Studie tedy dle autorů naznačuje, že TNF antagonisté nejsou účinní u všech pacientů s depresí rezistentní na léčbu, ale mohou zlepšit depresivní symptomy u těch pacientů, kteří mají současně zvýšené hladiny zánětlivých biomarkerů. Další studie jsou nezbytné k plnému pochopení takovéto léčebné strategie včetně stanovení všech potenciálních rizik

(eza)

Zdroj: Raison C. L. et al. A Randomized Controlled Trial of the Tumor Necrosis Factor Antagonist Infliximab for Treatment-Resistant DepressionThe Role of Baseline Inflammatory Biomarkers. Arch Gen Psychiatry. 2012; (3): 1–11; doi: 10.1001/2013.jamapsychiatry.4Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa