Metotrexát a etanercept v léčbě revmatoidní artritidy

15. 5. 2019

Výsledky, které autoři z univerzit ve Velké Británii, Austrálii, Nizozemí a Belgii publikovali v prestižtím odborném časopisu Lancet, ukazují, že kombinovaná léčba časné revmatoidní artritidy metotrexátem a etanerceptem je účinná.

Výsledky, které autoři z univerzit ve Velké Británii, Austrálii, Nizozemí a Belgii publikovali v prestižním odborném časopisu Lancet, ukazují, že kombinovaná léčba časné revmatoidní artritidy metotrexátem a etanerceptem je účinná.

Údaje vycházejí ze studie COMET (combination of methotrexate and etanercept in active, early, moderate to severe rheumatoid arthritis), což je multicentrická randomizovaná, dvojitě zaslepená paralelní studie, která porovnávala léčbu samotným metotrexátem s kombinační léčbou metotrexátem a etanerceptem.

Studie zahrnovala 542 pacientů s revmatoidní artritidou, kteří byli léčeni buď prvním, nebo druhým způsobem po dobu dvou let. Hlavními sledovanými parametry ve studii bylo dosažení klinické remise choroby a zastavení radiologicky patrné progrese onemocnění v čase 52 týdnů po zahájení léčby.

Hodnocení bylo objektivizováno pomocí skóre DAS28 (disease activity score pro 28 kloubů) a modifikovaného celkového skóre Sharp. Etanercept byl podáván v dávce 50 mg týdně.

U celkem 265 pacientů léčených kombinací léků došlo ke klinické remisi ve 132 případech (50 %), ve skupině léčené jen metotrexátem bylo totéž pozorováno jen u 73 z 263 pacientů (28 %). Neprogredující radiologický nález byl pozorován u 80 % pacientů léčených kombinací etanercept s metotrexátem a jen u 59 % pacientů v kontrolní skupině. Přitom vedlejší účinky byly v obou skupinách srovnatelné.

Autoři uvádějí, že kombinační terapie umožňuje do roka od jejího nasazení dosáhnout klinické remise u pacientů s časnou závažnou formou revmatoidní artritidy. Kromě zlepšení kvality života pacientů má tato jinak poměrně drahá léčba nezanedbatelný ekonomický přínos v tom, že jsou pacienti schopni pracovat, pokud byla léčba zahájena včas.

(jin)

Zdroj: The Lancet, Volume 372, Issue 9636, Pages 375–382, 2 August 2008.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa