Metastáza karcinomu ledviny do prsní tkáně – kazuistika

15. 5. 2019

Metastázy do prsní tkáně z extramamárních tumorů jsou neobvyklé, ale správná diagnóza je důležitá, protože prognóza a léčba je odlišná od primárně prsních karcinomů. V následující kazuistice je prezentován případ izolované metastázy renálního karcinomu do prsní tkáně.

Metastázy do prsní tkáně z extramamárních tumorů jsou neobvyklé, ale správná diagnóza je důležitá, protože prognóza a léčba je odlišná od primárně prsních karcinomů. V následující kazuistice je prezentován případ izolované metastázy renálního karcinomu do prsní tkáně 2 roky a 10 měsíců po levostranné radikální nefrektomii.

Žena ve věku 55 let byla přijata do nemocnice pro makrohematurii v lednu roku 2003. Provedené CT celého těla zobrazilo izolovaný tumor levé ledviny o velikosti 5,9 cm bez známek metastatického procesu. Pacientka v lednu 2003 absolvovala levostrannou radikální nefrektomii. Histologicky se jednalo o karcinom ze světlých buněk, grade I-II, tumor vtahoval renální pouzdro, avšak nebyla přítomna jeho infiltrace, hilové cévy a okraje resekovaného ureteru byly bez nálezu maligních buněk. Následná vyšetření v rámci dispenzarizace neodhalila žádné známky recidivy či vzdálených metastáz do listopadu roku 2005, kdy byla rutinním mamografickým vyšetřením zobrazena léze pravého prsu o velikosti 6 mm. Biopsie potvrdila metastázu karcinomu ledviny.

Následovalo kompletní vyšetření, které nepotvrdilo další vzdálené metastázy. Prsní ložisko bylo extirpováno v prosinci 2005. Okraje resekátu byly bez nádorových buněk, žádná další léčba nebyla indikována. Rutinní následná vyšetření v rámci dispenzarizace (včetně CT, mammografie, sonografie) neprokázala přítomnost onemocnění až do srpna 2007, kdy byla kazuistika odeslána k publikaci.

Malý počet těchto případů v literatuře nasvědčuje, že prsní tkáň je vysoce neobvyklou lokalizací metastatického postižení. Avšak jak pacienti s maligním onemocněním přežívají déle, může dojít k nárůstu počtu těchto případů. Nejfrekventovanějším původcem metastáz do prsní tkáně u žen je maligní melanom, lymfom, retikulosarkom a plicní karcinom, u mužů karcinom prostaty. Metastazující karcinom ledviny do prsní tkáně je velmi vzácný (asi 3 % případů).

Paliativní radioterapie nebo chemoterapie je léčbou volby při nálezu dalších metastatických ložisek, v případě izolované metastatické léze v prsní tkáni je indikována metastazektomie, mastektomie s lymfadenektomií není nezbytná. V prezentovaném případě pacientka dva a půl roku po metastazektomii přežívá bez známek onemocnění.

(val)

Zdroj: IMAJ 2008;10:736–737.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa