Metaanalýza efektu infliximabu na nutnost hospitalizace a chirurgické léčby u zánětlivých střevních onemocnění

14. 5. 2019

Mezi indikátory závažnosti zánětlivých střevních onemocnění (IBD) patří mimo jiné nutnost hospitalizace a chirurgické léčby, což se následně výrazně promítá i do přímých nákladů na léčbu těchto onemocnění.

Mezi indikátory závažnosti zánětlivých střevních onemocnění (IBD) patří mimo jiné nutnost hospitalizace a chirurgické léčby, což se následně výrazně promítá i do přímých nákladů na léčbu těchto onemocnění. Snížení frekvence nutných hospitalizací a operací gastrointestinálního traktu je u nemocných s IBD jedním z hlavních cílů terapie. Zda k tomuto cíli může vést moderní cílená léčba pomocí inhibitorů tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNFalfa), mezi které patří i chimérická monoklonální protilátka proti TNFalfa infliximab, nebylo dosud systematicky zkoumáno. 

Proto byla iniciována metaanalytická studie, která zahrnula všechny studie, ve kterých byli pacienti s IBD léčeni infliximabem, součástí sbíraných dat byly údaje o hospitalizacích a/nebo chirurgických intervencích a výsledky byly publikovány do května 2012. Následné analýzy byly provedeny s přihlédnutím k designu jednotlivých studií (randomizované klinické studie RCT a observační studie) a typu IBD (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida). Pomocí metaanalýzy s použitím modelu náhodných efektů byly stanoveny intervaly spolehlivosti (CI) a poměry šancí (OR). Stupeň heterogenity studií v metaanalýze byl stanoven pomocí indexu I2.

Celkem bylo do metaanalýzy zahrnuto 27 studií (9 RCT a 18 observačních studií). Infliximab signifikantně snížil riziko hospitalizace v RCT (OR = 0,51; 95% CI 0,40–0,65; I2 = 0 %) i observačních studiích (OR = 0,29, 95% CI, 0,19–0,43; I2 = 87 %) bez rozdílu mezi Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou. Infliximab snížil nutnost chirurgického zákroku v RCT, a to jak pro Crohnovu chorobu (OR = 0,31; 95% CI, 0,15–0,64; I2 = 0 %), tak pro ulcerózní kolitidu (OR = 0,57; 95% CI, 0,37–0,88; I2 = 0 %). U observačních studií došlo ke statisticky významnému (dvoutřetinovému) snížení nutnosti operace  u pacientů s Crohnovou chorobou (OR = 0,32; 95% CI, 0,21–0,49; I2 = 77 %), u pacientů s ulcerózní kolitidou nebyl výsledek signifikantní.

Autoři shrnují své výsledky s tím, že nejlepší dostupné důkazy ukazují na snížení rizika hospitalizace a nutnosti chirurgické intervence u pacientů s IBD pomocí léčby infliximabem.

(onse)

Zdroj: Costa J., et al. Infliximab Reduces Hospitalizations and Surgery Interventions in Patients With Inflammatory Bowel Disease: A Systematic Review and Meta-analysis. Inflamm Bowel Dis. Publikováno online 15. července 2013; doi: 10.1097/MIB.0b013e31829936c2Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa