Měření hladin fekálního kalprotektinu může být užitečným prediktorem u nemocných s ulcerózní kolitidou léčených infliximabem v udržovacím schématu

14. 5. 2019

Může být pravidelné sledování hodnot fekálního kalprotektinu užíváno v denní praxi jako marker pro monitorování pacientů s ulcerózní kolitidou (UC), kteří jsou léčeni udržovací terapií infliximabem?

Může být pravidelné sledování hodnot fekálního kalprotektinu užíváno v denní praxi jako marker pro monitorování pacientů s ulcerózní kolitidou (UC), kteří jsou léčeni udržovací terapií infliximabem? Mimo jiné hledala odpověď na tuto otázku mezinárodní studie, jejíž výsledky byly zcela recentně uveřejněny v časopise Infammatory Bowel Diseases.

Studie byla multicentrická prospektivní. Byli do ní zařazeni dospělí pacienti s UC, kteří dosáhli klinické remise a dále pokračovali v udržovací terapii infliximabem. Hladiny fekálního kalprotektinu byly měřeny každé 4 týdny. Simgoideoskopie byla provedena na začátku a konci studie. Relaps UC byl definován buď klinickými projevy, které vedly ke změně terapie, či endoskopicky při dosažení Mayo subskóre ≥ 2 v 52. týdnu terapie. Trvalá hluboká remise byla definovaná jako parciální Mayo skóre < 3 ve všech bodech a endoskopické Mayo skóre hodnoty 0 v týdnu 52.

Do studie bylo zahrnuto 113 pacientů s UC, z nichž jen u 87 (77 %) bylo možné provést plnou analýzu. Z těchto 87 pacientů 34,4 % dosáhlo setrvalé hluboké remise, naopak 14,9 % prodělalo relaps onemocnění. Hladiny kalprotektinu byly u pacientů v setrvalé hluboké remisi velmi nízké (medián < 40 mg/kg ve všech časových bodech). Pacienti, u nichž došlo ke vzplanutí onemocnění, měli signifikantně vyšší hladiny kalprotektinu (medián > 300 mg/kg) již 3 měsíce před klinickými či endoskopickými projevy. Další analýzou pak autoři došli k závěru, že hladiny kalprotektinu > 300 mg/kg dosahují slušné senzitivity (58,3 %) i specificity (93,3 %) v předpovědi vzplanutí onemocnění. Pokud dvě po sobě následující hladiny kalprotektinu měřené v měsíčních intervalech dosáhnou hodnot > 300 mg/kg, pak lze toto považovat za velmi dobrý prediktor relapsů onemocnění (s 61,5% senzitivitou a 100% specificitou).

Fekální kalprotektin tedy dle výsledků této prospektivní studie může být užíván v denní praxi u pacientů s UC, kteří dostávají udržovací léčbu infliximabem, a stát se jedním z užitečných markerů aktivity onemocnění. Hodnoty dvakrát za sebou převyšující hladinu 300 mg/kg jsou ještě více specifické než hodnota zjištěná jednorázově.

(eza)

Zdroj: Vos M. D. Consecutive Fecal Calprotectin Measurements to Predict Relapse in Patients with Ulcerative Colitis Receiving Infliximab Maintenance Therapy. Et al. Infamm Bowel Dis. – publikováno online 23. července 2013; doi: 10.1097/MIB.0b013e31829b2a37Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa