Mechanická inhibice neo vaskularizace v safénofemorálním spojení

14. 5. 2019

Podvaz safénofemorálního spojení je nejčastějším chirurgickým výkonem na varikózních žilách, přestože rekurentní stavy se objevují asi ve 40 %.

Podvaz safénofemorálního spojení je nejčastějším chirurgickým výkonem na varikózních žilách, přestože rekurentní stavy se objevují asi ve 40 %. Neovaskularizace vedoucí k rekanalizaci přetnutého spojení byla objevena jako nejčastější příčina rekurence.

Popisovaná studie se snažila vyhodnotit mechanickou supresi neovaskularizace při užití syntetické záplaty, vložené mezi pahýl podvázané žíly a překrývající měkké tkáně. Cílem bylo zabránit opětovnému výskytu varikózních žil po chirurgické ligatuře.

Ve studii bylo zkoumáno 292 pacientů s celkem 389 postiženými končetinami. Pacienti byli náhodně rozděleni do kontrolní skupiny (chirurgický podvaz) a skupiny s patchem (užití ligace s polytetrafluorethylenovou záplatou) po přetětí safénofemorálního spojení. Všichni pacienti podstoupili předoperační klinické vyhodnocení postižení včetně duplexní ultrasonografie a pletysmografie. Totéž vyšetření proběhlo i s odstupem 1, 6, 12 a 36 měsíců po výkonu.

Pacienti s patchem měli jednoznačně nižší opakující se výskyt po operaci ve všech klinických podskupinách. Přes jednoznačné snížení incidence se stále u 20 % postižených vytvářela neovaskularizace. V těch případech, kde i přes záplatu došlo k rekurenci, byly neovaskulární kolaterály prokázány jak ultrazvukem, tak histologicky. Přestože byl v rámci zákroku implantován cizorodý materiál, infekce nebo špatné umístění nebyly popsány ani v jednom případě.

Tato studie demonstruje, že polytetraflourethylenová záplata slouží k účinnému mechanickému potlačení neovaskularizace v safénofemorálním spojení a může být bezpečně užita k vylepšení dlouhodobých výsledků v chirurgii žilních varixů.

(mem)

Zdroj: Circulation 2008(Jul 1);118(1):66–74.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa