Management závislosti na opiátech – nezmění se užívání buprenorfinu ve zneužívání?

15. 5. 2019

Pro léčbu závislosti na opiátech a jejich zneužívání byl buprenorfin schválen již v roce 2004, a to ve speciálně vyškolených a certifikovaných centrech. V době schválení panovala na straně úřadů obava, že očekávané široké užívání tohoto přípravku postupně nahradí jeho rozsáhlé zneužívání, a to zejména vysoce rizikovými pacienty, pro které byl původně určen jako léčebný.

Pro léčbu závislosti na opiátech a jejich zneužívání byl buprenorfin schválen již v roce 2004, a to ve speciálně vyškolených a certifikovaných centrech. V době schválení panovala na straně úřadů obava, že očekávané široké užívání tohoto přípravku postupně nahradí jeho rozsáhlé zneužívání, a to zejména vysoce rizikovými pacienty, pro které byl původně určen jako léčebný.

Nezměnilo se užívání ve zneužívání?

Autoři chtěli vyhodnotit míru tohoto zneužívání, a proto oslovili více než 1 000 osob hledajících léčbu závislosti na opiátech, které získávaly formou preskripce. U těchto osob ze 100 různých nezávislých programů pro léčbu drogové závislosti (hrazených pojišťovnou nebo pacientem) následně zjišťovali, zda v posledních 30 dnech nezneužili buprenorfin k navození euforie. Výsledky ukázaly, že existuje časově závislý nárůst počtu osob zneužívajících buprenorfin k dosažení euforie. Postupem času se toto týkalo až 30–35 % osob, které vyplnily dotazník v druhém čtvrtletí roku 2006. V té době tak bylo zneužívání buprenorfinu srovnatelné se zneužíváním metadonu, avšak míra zneužívání byla stále značně nižší než u hydrokodonu a oxykodonu. Po počátečním nárůstu se však počet těchto osob lineárně snižoval, a to až na méně než 20 % z těch, kdo vyplnili dotazník v druhém čtvrtletí roku 2007. Po roce tak došlo ke snížení zneužívání buprenorfinu na úroveň značně nižší, než je u oxykodonu a hydrokodonu, a dokonce nižší než u metadonu.

Buprenorfin pro minimální riziko zneužívání nadále doporučován!

Nejpravděpodobnější interpretací těchto dat je to, že populace závislých pouze po určitou dobu s tímto přípravkem experimentovala, aby zjistila jeho schopnost měnit náladu. Jeho užívání posléze pokleslo, protože schopnost buprenorfinu vyvolat euforii je nedostatečná. Navíc tento závěr podporuje skutečnost, že užívání buprenorfinu jako primární drogy je velmi vzácné (< 3 procenta z celkového vzorku). Výsledky tedy ukazují, že je nepravděpodobné, aby zneužívání buprenorfinu někdy dosáhlo epidemických rozměrů. Toho se bály některé skupiny lidí z oblasti regulace léčiv. Užívání buprenorfinu v opiátové detoxifikaci a substituci by tedy mělo pokračovat.

(ercp)

Zdroj: J Opioid Manag. 2007 Nov–Dec; 3 (6): 302–8Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa