Management terapie Bechtěrevovy nemoci

15. 5. 2019

Ankylozující spondylitida je chronické zánětlivé revmatické onemocnění, jehož průběh je velmi variabilní. Přesto skoro ve třetině případů progreduje až k fyzickému handicapu či invaliditě. Proto je základním cílem terapie této nemoci omezit bolest a zlepšit celkovou funkčnost.<

Ankylozující spondylitida je chronické zánětlivé revmatické onemocnění, jehož průběh je velmi variabilní. Přesto skoro ve třetině případů progreduje až k fyzickému handicapu či invaliditě. Proto je základním cílem terapie této nemoci omezit bolest a zlepšit celkovou funkčnost.

Třemi ústředními principy léčby jsou pak úleva od symptomů, funkčnost úměrná denním aktivitám a v neposlední řadě snaha zamezit strukturálnímu poškození, které je zodpovědné za vznik deformit. V následujícím textu je sepsán souhrn doporučení, která byla publikována v roce 2008.

Stanovení diagnózy vychází z tzv. newyorských kritérií. Nezbytnou podmínkou je radiograficky potvrzená přítomnost sakroiliitidy, přičemž tíže postižení sakroiliakálních kloubů je dělena do čtyř stupňů. Grade I a II jsou charakterizovány iniciálním rozšířením kloubní štěrbiny s jejím následným zúžením, grade III a IV zahrnují kostní destrukci a konečné znehybnění kloubu. Pro diagnózu AS svědčí přítomnost grade ≥ II oboustranně nebo grade III a IV jednostranně.

Kromě sakroiliitidy musí být přítomna 2 z následujících 3 klinických kritérií pro stanovení diagnózy morbus Bechtěrev:

  • bolest dolní části zad a ztuhlost trvající ≥ 3 měsíce s úlevou při cvičení a naopak bez úlevy při odpočinku
  • omezení pohybu bederní páteře v sagitální a koronární rovině
  • omezení expanzí hrudní stěny

Dalším podstatným prvkem péče o pacienty je monitorace choroby. Zde vycházíme z přítomnosti symptomatologie, terapie strukturálního poškození a odpovědi na terapii. Ke zhodnocení tzv. stagingu choroby jsou preferovány určité sérové markery. Sem patří zejména CRP a FW, u pacientů podstupujících imunoterapii navíc antinukleární protilátky a jaterní testy. Hodnotí se i progrese nálezu na páteři, a to rentgenologicky nebo magnetickou rezonancí.

Součástí péče o pacienty je terapie jako taková. Ta v první linii zahrnuje zejména fyzikální léčbu a nesteroidní antirevmatika, přičemž jako nezbytná se zde jeví gastroprotektiva. V další fázi přichází na řadu biologická léčba ve formě inhibitorů tumor nekrotizujícího faktoru (TNFα), které v současné době zaznamenávají značné úspěchy. Odpověď na terapii by se měla dostavit velmi rychle, nejdéle však do 6 měsíců, a pacienti by měli podstoupit screening na tuberkulózu. Kortikoidy či DMARDs (= chorobu modifikující léky) nejsou u axiální formy účinné, stejně jako radioterapie.

(pes)

Zdroj: Neurosurgery Focus, 2008. 24 (1): E4.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa