Léčíte diabetes prášky? Pozor na vedlejší účinky!

17. 9. 2015

Perorální antidiabetika jsou v léčbě cukrovky účinným pomocníkem. Mají však, jako všechna léčiva, i své nežádoucí účinky, se kterými je třeba počítat.

1. Inhibitory alfa-glukosidázy (např. Akarbóza)

Jejich účinek spočívá v tom, že složité cukry nejsou štěpeny, a tedy ani vstřebávány. Na začátku užívání způsobují kvůli cukrům zadrženým ve střevech nadýmání a průjem. Tyto obtíže se však po čase zmírňují.

2. Amylinová analoga (např. Pramlintid)

Zatím nebyla registrována v ČR. Napodobují účinek amylinu, hormonu, který se uvolňuje spolu s inzulinem. Blokují hormon glukagon, který zvyšuje glykémii, zpomalují vyprazdňování žaludku a snižují chuť k jídlu. Pomáhají tak redukovat tělesnou hmotnost a dlouhodobě regulovat glykémii. Mohou způsobit těžkou hypoglykémii.

3. Biguanidy (např. Metformin)

Základní lék pro diabetes 2. typu. Tlumí produkci glukózy v játrech, zvyšuje citlivost k inzulinu. Pokud je užíván spolu s deriváty sulfonylurey, může způsobit hypoglykémii a přibývání na váze. U někoho vyvolává pachuť v ústech. Je-li užit s alkoholem, může dojít k závažné reakci. Je třeba ho vysadit před použitím jodové kontrastní látky.

4. DPP-4 inhibitory – gliptiny (např. Sitagliptin, Vildagliptin, Saxagliptin)

Blokují enzym DPP-4, který odbourává hormon inkretin. Inkretin stimuluje produkci inzulinu a tlumí tvorbu glukagonu, zpomaluje trávení a snižuje chuť k jídlu. K jeho nežádoucím účinkům patří nevolnost, průjem, bolest žaludku, příznaky chřipky (bolest hlavy, rýma, bolest v krku), pálení kůže následované výsevem rudého nebo fialového ekzému.

5. Inkretinová mimetika / analoga GLP-1 (např. Exenatid, Liraglutid)

Napodobují účinek inkretinu, jak byl popsán výše. Při jejich užívání se může objevit nevolnost, průjem, zvracení, bolest hlavy, závratě, pocení, zhoršení trávení, ztráta chuti k jídlu nebo zácpa. Hypoglykémie je nepravděpodobná. Zpomalují vyprazdňování žaludku, je tedy vhodnější neužívat je s jinými léky. Vzájemné působení bylo pozorováno jednak s warfarinem, jednak s antibiotiky.

6. Glinidy (např. Repaglinid, Nateglinid)

Stimulují slinivku břišní k vyšší produkci inzulinu. Charakteristický je jejich rychlý nástup a krátká doba účinku, jsou proto výhodné u lidí s nepravidelným životním stylem. Z nežádoucích účinků byly pozorovány hypoglykémie, kožní alergie, jaterní problémy, bolesti břicha, nevolnost, průjem a zácpa. 

7. Inhibitory SGLT2 – glifloziny (např. Dapagliflozin, Sergliflozin, Canagliflozin)

Zabraňují zpětnému vychytávání glukózy v ledvinách, takže přebytečná glukóza prostě odteče spolu s močí. Jsou vhodné zejména u těch pacientů, kteří mají špatně regulovatelné vysoké glykémie. Nehodí se při snížené funkci ledvin. Nežádoucími účinky jsou infekce močopohlavní soustavy a hypoglykémie. Dlouhodobé dopady nejsou zatím známé. Klinické studie naznačují možné zvýšení výskytu poškození jater, karcinomu prsu a karcinomu močového měchýře u dapagliflozinu. Canagliflozin způsobuje vzestup HDL i LDL (dobrého i špatného) cholesterolu.

8. Deriváty sulfonylurey (např. Glimepirid, Glikvidon, Gliklazid)

Účinkují prostřednictvím zvýšení tvorby inzulinu a zlepšení jeho účinnosti v organismu. Nedoporučují se u nadváhy a obezity, protože jejich vedlejším účinkem může být přibývání na váze. Při jejich užívání hrozí hypoglykémie, i když u glimepiridu je už riziko nižší. Někteří pacienti zaznamenali během prvních 6–8 týdnů kožní reakce – svědění a zarudnutí kůže.

9. Thiazolidindiony – glitazony (např. Pioglitazon, Rosiglitazon)

Zvyšují citlivost orgánů na inzulin. Snižují krevní tlak a zlepšují metabolismus lipidů – zvyšují HDL (dobrý) cholesterol. Pomáhají ochraňovat tvorbu inzulinu ve slinivce břišní. Mezi nežádoucí účinky patří zadržování vody (otoky, dušnost), přibývání na váze, problémy s viděním, zhoršené dotykové čití, infekce plic a dolních dýchacích cest, kožní reakce. Méně často se objevují kardiovaskulární problémy, selhání jater, chudokrevnost, zlomeniny, bolest kloubů. V roce 2010 vyšlo najevo, že rosiglitazon způsobuje akutní infarkt myokardu a cévní příhody mozkové, a to způsobem, kdy riziko již převyšuje přínos léku, a byl proto v mnoha zemích zakázán. Pioglitazon může způsobit karcinom močového měchýře, zatím ale nebyl stažen z trhu, doporučuje se pouze zvýšené sledování pacientů.

(pez)

Zdroje:
www.diabetes.co.uk
www.pribalovy-letak.czPrihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa