Léčba těžké nehtové psoriázy etanerceptem

15. 5. 2019

Nehtové postižení při psoriáze je poměrně běžné a jeho výskyt je popisován až u 50 % pacientů. Může způsobit nejen viditelné poškození nehtu, ale také bolest a psychický diskomfort. U psoriázy existuje široké spektrum nehtových dystrofií pohybujících se od běžného dolíčkování až ke ztrátě celého nehtu neboli onycholýze.

Nehtové postižení při psoriáze je poměrně běžné a jeho výskyt je popisován až u 50 % pacientů. Může způsobit nejen viditelné poškození nehtu, ale také bolest a psychický diskomfort. U psoriázy existuje široké spektrum nehtových dystrofií pohybujících se od běžného dolíčkování až ke ztrátě celého nehtu neboli onycholýze. K méně častým projevům pak patří změna zabarvení nehtu či třískovité hemoragie. Postižení nehtů bývá bohužel často refrakterní na léčbu, přesto je v poslední době skloňován solubilní receptor TNF-alfa, který prokázal při tomto postižení dobrou účinnost. V následujícím textu jsou popsány dvě kazuistiky pacientů s nehtovou psoriázou léčených etanerceptem, přičemž tíže nehtové psoriázy byla stanovena pomocí NAPSI skóre.

Kazuistika 1

Muž ve věku 59 let s 25letou anamnézou psoriasis vulgaris, který po jedné epizodě erytrodermie a několika systémových terapiích (acitretin, metotrexát, cyklosporin) dosáhl stabilizace nemoci s PASI skóre 5 trvající posledních 13 let. Současně však trpěl těžkou formou nehtového postižení, které jej limitovalo zejména psychicky. Po topické terapii ani po injekcích kortikoidů do ložisek nedocházelo k žádnému zlepšení. Psoriatické léze (onycholýza, subunguální hyperkeratóza, dolíčkování a leukonychie) byly přítomny na všech nehtech s NAPSI 56, pacient však neměl žádné příznaky psoriatické artritidy. Byla u něj zahájena léčba etanerceptem v dávce 50 mg 2x týdně po dobu 12 týdnů a následovalo snížení na 50 mg 1x týdně po dobu 36 týdnů. Při této terapii dosáhl pacient NAPSI 4 v týdnu 48, tedy zlepšení o 92,9 %.

Kazuistika 2

Muž ve věku 43 let s 15letou anamnézou psoriasis vulgaris se špatnou odezvou na konvenční systémové léky zahájil terapii efalizumabem. Poté došlo ke klinickému zlepšení kožní psoriázy, přičemž po 20 měsících léčby efalizumabem měl PASI skóre 1, ovšem se současně přítomnou onycholýzou, subunguální hyperkeratózou a dolíčkováním nehtů všech prstů s NAPSI 53. Nebyly zaznamenány žádné symptomy psoriatické artritidy. U tohoto pacienta byl efalizumab nahrazen etanerceptem v dávce 50 mg 2x týdně a po 12 týdnech se léčba snížila na 25 mg 2x týdně. I u tohoto pacienta došlo k signifikantnímu zlepšení nehtové psoriázy po roce terapie s NAPSI 30 v týdnu 48, což odpovídá zlepšení o 56,6 %.

(pes)

Zdroj: Coelho JD, Diamantino F, Lestre S, Ferreira AM. Treatment of severe nail psoriasis with etanercept. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2011;77:72-74.
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa