Léčba revmatoidní artritidy infliximabem – jaká je role současného použití kortikoidů?

20. 11. 2015

Následující článek shrnuje roli kortikosteroidů v terapii pacientů s revmatoidní artritidou (RA) léčených inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru (antiTNF). Ukazuje, že antiTNF léčba přispěla ke změně indikací a ovlivnila doporučenou délku podávání kortikosteroidů u této diagnózy.

Autoři předkládané studie zjišťovali míru používání orálních kortikosteroidů jako konkomitantní terapie u pacientů s revmatoidní artritidou jednak na začátku léčby antiTNF látkou infliximabem a poté ve fázi remise.

Do studie byli zahrnuti pacienti s RA sledovaní v kanadském registru BioTRAC (Biologic Treatement Registry Across Canada), kteří dosud nebyli léčeni biologickou léčbou. Studie se zúčastnilo celkem 836 pacientů, jejichž průměrný věk byl 55,6 roku a průměrné trvání nemoci 10,5 roku. Sledována byla zejména asociace mezi velikostí užívané dávky kortikosteroidů a časem vzniku a incidencí první infekce. Do analýzy byly zahrnuty i další parametry, jako dosažení remise, udržení remise a incidence dalších infekcí.

Za dobu sledování trvajícího v průměru 51,3 měsíce byla celková incidence nežádoucích příhod 110,2 na 100 osoboroků a incidence infekcí 19,6 na 100 osoboroků. V multivariantní analýze hodnotící riziko infekce byl ve srovnání s nulovou dávkou kortikosteroidů při dávce > 5 mg/den poměr rizik (HR) rozvoje infekce 2,48 (95% CI: 1,24–4,98) a při dávce ≤ 5 mg/den byl HR 2,12 (95% CI: 0,97–4,66). Kortikosteroidy byly podávány dále i přes dosažení remise dle CDAI kritérií u 16,7 % a dle skóre DAS28 u 16,4 % subjektů. Přitom se ukázalo, že pokračující léčba kortikosteroidy nevedla k lepšímu udržení remise, ale byla naopak spojena se signifikantním rizikem rozvoje infekcí.

Autoři svá pozorování sumarizují tak, že u pacientů s RA léčených antiTNF přípravky je současné podávání orálních kortikosteroidů spojeno s rizikem rozvoje infekčních komplikací, ale nemá vliv na udržení remise onemocnění. Toto zjištění podporuje doporučení, aby byly kortikosteroidy používány spolu s antiTNF léčbou jen po co nejkratší dobu pro dosažení remise a pak postupně vysazovány.

(eza)

Zdroj: Haraoui B. et al. Use of corticosteroids in patients with rheumatoid arthritis treated with infliximab: treatment implications based on a real-world Canadian population. RMD Open 2015 Apr 29; 1 (1): e000078; doi: 10.1136/rmdopen-2015-000078Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa