Léčba pegylovanými interferony má prokazatelný přínos pro pacienty s VHC a portální hypertenzí

15. 5. 2019

Jen asi polovina lidí s infekcí HCV dosáhne úplného vyléčení nebo trvalé virologické odpovědi (SRV) po dokončení současné standardní léčby pegylovaným interferonem a ribavirinem.

Jen asi polovina lidí s infekcí HCV dosáhne úplného vyléčení nebo trvalé virologické odpovědi (SRV) po dokončení současné standardní léčby pegylovaným interferonem a ribavirinem. Výzkumní pracovníci proto ověřují různé terapie s nadějí na zpomalení, zastavení, nebo dokonce zvrácení progrese jaterního poškození u pacientů, kteří se nezbavili viru.

Na 43. výročním zasedání Evropské asociace pro studium jater (EASL) v Miláně američtí vědci prezentovali nejnovější výsledky ze srovnávací studie terapií určených ke zmírnění komplikací u pacientů s pokročilým onemocněním jater.

Studie se účastnilo 555 pacientů, kteří nereagovali na terapii interferonem, a náhodně vybraným (1:1) byly podávány nízké dávky (0,5 mikrogramů/kg/týden) pegylovaných interferonů alfa-2b (PegIntron) nebo 0,6 mg kolchicinu dvakrát denně po dobu 4 let. Kolchicin je látka, která prokazatelně brzdí mitózu a produkci fibrinu.

Účastníci obou sledovaných terapií měli podobné demografické charakteristiky – ze 70 % to byli muži, v 87 % běloši, jejich průměrný věk byl 51 let. V základu měli všichni Ishakovo skóre fibrózy F3-F6, 78 % mělo cirhózu a 45 % mělo portální hypertenzi.

Účastníci byli posuzováni každé 3 měsíce a screening na hepatocelulární karcinom byl prováděn každých 6 měsíců. Konečnými klinickými stavy bylo selhání jater, smrt, transplantace jater, krvácení z jícnových varixů a rozvoj hepatocelulárního karcinomu. Byly provedeny analýzy jak "intent to treat", tak „per protocol“.

Na základě výsledků došli autoři k závěru, že u pacientů s portální hypertenzí vede udržovací léčba pegylovaným interferonem ke zvýšenému přežívání bez příznaků nemoci. U pacientů bez portální hypertenze však po neúspěšné eradikaci další podávání pegylovaného interferonu obdobný účinek nemá. Při neúspěchu eradikační léčby by však lékař u pacientů s portální hypertenzí měl na další léčbu pegylovaným interferonem pomýšlet.

(zep)

Zdroj: Afdhal H, Levine R, Brown R, and others. Colchicine versus Peg-Interferon Alfa 2b Long Term Therapy: Results of the 4 Year COPILOT Trial. 43rd annual meeting of the European Association for the Study of the Liver (EASL 2008). Milan, Italy. April 23–27, 2008.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa