Léčba opiátové závislosti pomocí kombinace buprenorfin–naloxon v primární péči

15. 5. 2019

Možnost ambulantní terapie pacientů závislých na opiátech pomocí kombinace buprenorfin–naloxon byla ve Spojených státech amerických schválena v roce 2002. Přesto zatím nebyla úspěšnost ambulantní léčby uspokojivě zkoumána a zdokumentována.

Možnost ambulantní terapie pacientů závislých na opiátech pomocí kombinace buprenorfin–naloxon byla ve Spojených státech amerických schválena v roce 2002. Přesto zatím nebyla úspěšnost ambulantní léčby uspokojivě zkoumána a zdokumentována. Tento nedostatek se pokusili odstranit američtí vědci, kteří svou studii publikovali v odborném medicínském časopise Annals of Family Medicine.

Američtí vědci z Harvard Medical School/Cambridge Health Alliance ve své studii zkoumali účinnost a praktičnost léčby závislosti na opiátech pomocí kombinace buprenorfin–naloxon. Celkem se kohortové studie zúčastnilo 99 závislých pacientů podstupujících odvykací terapii, kteří medikaci v podobě kombinace buprenorfin–naloxon získávali na dvou různých místech. Jedním z nich byla klinika, druhým pak ordinace praktického lékaře. Průměrný věk respondentů byl 33 let, průměrná doba odvykání byla 105 dní a průměrně podávaná stabilizační dávka buprenorfinu 15 mg.

U účastníků studie bylo po dobu šesti měsíců sledováno dodržování léčby, zřeknutí se drog (pomocí pravidelných vyšetření moči), pravidelně byli vyšetřováni i fyzikálně a pomocí různých dotazníků. Ty zkoumaly například sociální skupiny závislých, jejich postavení ve skupině, zdravotní pojištění atd. Výsledky byly následující.

Jak se ve studii ukázalo, celkem 54 % účastníků studie vydrželo abstinovat po dobu půl roku, přičemž pravidelně užívali substituční léčbu. Nepodařilo se ovšem prokázat žádnou signifikantní korelaci mezi abstinencí a místem výdeje substituční terapie, mírou abstinence, sociálním postavením nebo dávkou buprenorfinu–naloxonu. Abstinenci se ale více dařilo dodržovat pacientům, kteří si hradili vyšší soukromé zdravotní pojištění a léčili se déle.

Američtí vědci tedy zjistili, že ambulantní terapie pro pacienty závislé na opiátech je velmi bezpečná a může být účinně podávána i v ordinacích praktických lékařů. Proto by se v budoucnu mohla tato specifická klientela praktických lékařů i nadále bezpečně rozrůstat, což by ulevilo specializovaným centrům a klinikám.

(kam)

Zdroj: Mintzer I. L.,et al.: Treating opioid addiction with buprenorphine-naloxone in community-based primary care settings. Ann Fam Med 2007 (Mar–Apr); 5 (2): 146–150.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa