Léčba křečových žil ve Velké Británii a Irsku

14. 5. 2019

V roce 1999 byl v Británii publikován členy tehdejší Cévní chirurgické společnosti průzkum zabývající se detailně způsoby terapie varixů.

V roce 1999 byl v Británii publikován členy tehdejší Cévní chirurgické společnosti průzkum zabývající se detailně způsoby terapie křečových žil. Od té doby se začaly používat některé nové léčebné postupy. Níže popsaná studie popisuje možnosti řešení problematiky křečových žil dnes. Navzdory publicitě endovaskulárních technik zůstává ve Velké Británii chirurgické řešení preferovanou volbou v terapii křečových žil.

Ve snaze zjistit, zda se významně změnil postup v řešení křečových žil u pacientů ve Velké Británii, byl sestaven a rozeslán e-mailem nebo poštou dotazník členům Cévní společnosti Velké Británie a Irska. Ze 426 rozeslaných dotazníků bylo vráceno 69 %.

Celkem 97 % odborníků, kteří otázky zodpověděli, ošetřovalo křečové žíly v rámci britského národního zdravotního systému NHS, v 88 % lékaři léčili v rámci privátní praxe. Téměř tři čtvrtiny lékařů (73 %) užívaly ručního dopplerovského měření a 96 % užívalo duplexní ultrazvukové metody. Navzdory doporučení NICE (Národní institut pro zdraví a klinickou odbornost) pouze 68 % respondentů uvedlo, že ve své primární péči zajišťovali léčbu na základě symptomatických křečových žil, zatímco 93 % lékařů ošetřovalo křečové žíly již pro jejich komplikace.

V rámci NHS preferovalo chirurgické řešení 83 % lékařů, v privátní praxi to bylo 72 %. Pouze 14 % lékařů v rámci NHS (20 % lékařů v privátní praxi) dávalo přednost endovaskulárnímu řešení. Celkem 17 % lékařů neprovádělo následné sledování ošetřených pacientů.

Tento průzkum naznačuje, že dochází k přerozdělování v přístupu k péči o symptomatické křečové žily. Navzdory publicitě endovaskulárních technik zůstává chirurgické řešení preferovanou metodu v terapii křečových žil ve Velké Británii.

(jate)

Zdroj: Ann R Coll Surg Engl 2009(Jan);91(1):77–80. Epub 2008 Nov 4.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa