Léčba etanerceptem koreluje s vyšším vzrůstem u pacientů s JIA

15. 5. 2019

Etanercept samotný nebo v kombinaci s metotrexátem, ne však už samotný metotrexát, pomáhá obnovit normální růst u dětí s juvenilní idiopatickou artritidou (JIA). Toto zjištění vyplynulo z nové studie amerických vědců.

Etanercept samotný nebo v kombinaci s metotrexátem, ne však už samotný metotrexát, pomáhá obnovit normální růst u dětí s juvenilní idiopatickou artritidou (JIA). Toto zjištění vyplynulo z nové studie amerických vědců.

JIA je asociována s chronickým zánětem, který pak rezultuje ve snížení růstu a rozvoje a ve funkční poškození. Krátkodobé studie (dvouleté) již dříve prokázaly, že etanercept je u pacientů s JIA bezpečný a účinný. V oddělené analýze stejné studie bylo zjištěno, že etanercept byl účinný a bezpečný po 3 letech u 594 dětí s polyartikulární nebo systémovou JIA a že zhodnocení aktivity nemoci lékařem (physician’s global assessment) a celkový počet aktivních kloubů se zlepšily a zůstaly trvalé během tří let u těch pacientů, kteří pokračovali v užívání terapie.

V aktuální studii vědci hodnotili údaje ze stejného registru pacientů, přičemž se zaměřili na tělesnou výšku, hmotnost a BMI, a to na počátku léčby a pak každý rok po dobu tří let. Průměrné výškové, hmotnostní a BMI percentily se u pacientů léčených samotným metotrexátem signifikantně nezměnily. Avšak u pacientů léčených etanerceptem byl ve 3. roce prokázán nárůst průměrné výšky o 4,8 % oproti vstupní hodnotě. U pacientů léčených etanerceptem v kombinaci s metotrexátem byl pak prokázán nárůst průměrné tělesné výšky o 2,4, 3,3 a 5,6 percentilového bodu v 1., 2. a 3. roce sledování.

Statisticky signifikantní nárůsty percentilů průměrné tělesné hmotnosti byly pozorovány v roce 1, 2 i 3 v obou skupinách léčených etanerceptem (7,4, 10,0 a 13,0 percentilového bodu pro etanercept samotný a 2,9, 6,9 a 8,4 pro etanercept s metotrexátem). Podobné signifikantní vzestupy byly u percentilů BMI (nárůst z 9,6 na 13,8 ve skupině léčené etanerceptem a nárůst z 2,1 na 5,2 percentilového bodu ve skupině léčené kombinací etanercept / metotrexát).

(pes)

Zdroj:

  1. Giannini E. H. et al.: Effects of long-term etanercept treatment on growth in children with selected categories of juvenile idiopathic arthritis. Arthritis Rheum. 2010 Nov; 62 (11): 3259–64; doi: 10.1002/art.27682


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa