Léčba Crohnovy choroby inhibitory TNF může snížit radiační zátěž pacientů

14. 5. 2019

Zahájení léčby inhibitory TNF (tumor necrosis factor) vedlo u pacientů s Crohnovou chorobou ke snížení roční expozice radiačnímu záření v rámci diagnostických zobrazovacích metod.

Zahájení léčby inhibitory TNF (tumor necrosis factor) vedlo u pacientů s Crohnovou chorobou ke snížení roční expozice radiačnímu záření v rámci diagnostických zobrazovacích metod. U pacientů, kterým byla nasazena léčba kortikosteroidy, k tomuto poklesu radiační zátěže nedošlo.

Tyto výsledky přinesla americká retrospektivní studie u 99 pacientů s Crohnovou chorobou publikovaná v lednu 2013. Cílem studie bylo porovnat účinnou dávku radiace během 1 roku před zahájením léčby inhibitory TNF nebo kortikosteroidy a v průběhu 1 roku po nasazení hodnocené léčby.

Léčba inhibitory TNF byla nasazena u 65 pacientů a zbývajících 34 pacientů začalo užívat kortikosteroidy. Skupina pacientů s inhibitory TNF byla významně mladší a častěji se u těchto pacientů vyskytovaly striktury, penetrace a perianální postižení. V této skupině byl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi počtem radiologických vyšetření (zejména výpočetní tomografie) a kumulativní dávkou radiace během 1 roku po zahájení sledované léčby v porovnání s předcházejícím rokem. Počet radiologických vyšetření klesl po nasazení inhibitorů TNF z 5,5 na 3,7 za rok (p < 0,01) a celková dávka radiace z 28,1 na 15,0 mSv (p < 0,01) za rok. Ve skupině s kortikosteroidy tento rozdíl pozorován nebyl. Trend k větší expozici záření byl zjištěn u pacientů s větším počtem komplikací Crohnovy choroby.

Výsledky této studie naznačují, že jedním z přínosů léčby Crohnovy choroby inhibitory TNF by mohla být i nižší radiační zátěž pacientů, kterou s sebou nesou radiodiagnostické metody. Ta zřejmě vyplývá z menšího počtu nutných zobrazovacích vyšetření při léčbě inhibitory TNF.

(zza)

Zdroj: Patil S. A. et al. Anti-TNF Therapy Is Associated with Decreased Imaging and Radiation Exposure in Patients with Crohn's Disease. Inflamm Bowel Dis. 2013 Jan; 19 (1): 92–8; doi: 10.1002/ibd.22982.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa