Laparoskopická parciální nefrektomie u nádorů ledvinového hilu

15. 5. 2019

V práci publikované v dubnovém čísle odborného časopisu European Urology popisují rakouští autoři své výsledky a zkušenosti s nepříliš častým operačním postupem – laparoskopickou parciální nefrektomií nádorů lokalizovaných v hilu ledviny.

V práci publikované v dubnovém čísle odborného časopisu European Urology popisují rakouští autoři své výsledky a zkušenosti s nepříliš častým operačním postupem – laparoskopickou parciální nefrektomií nádorů lokalizovaných v hilu ledviny.

Soubor výkonů

Tým lékařů z rakouského Lince provedl v letech 2000 až 2006 celkem 94 parciálních laparoskopických nefrektomií pro zhoubný nádor ledviny. Z tohoto počtu celkem 18 nádorů bylo umístěno v ledvinovém hilu, a bylo tedy dle předoperačního vyšetření v kontaktu s hlavní renální cévou.

Průměrná velikost operovaného nádoru byla 3 cm (rozmezí 2–4,5 cm). Osm operací bylo provedeno s renální arterií perfundovanou konzervačním roztokem (studená ischemie). Po odděleném uzavření renální arterie a renální žíly byla nádorová hmota jemně uvolněna a excidována. Postupem času autoři upustili od vkládání ureterálního stentu v průběhu operace.

Výsledky

Všechny operace byly dokončeny laparoskopicky bez nutnosti konverze. Průměrný čas operace byl 238 minut (rozmezí 150–420). Průměrná doba studené ischemie byla 42,5 minuty (rozmezí 27–63), průměrná doba teplé ischemie 34,1 minuty (rozmezí 24–56). Průměrná peroperační krevní ztráta byla 165 ml (rozmezí 50–500 ml).

Ve dvou případech došlo k porušení hlavní cévy během excize tumoru, konkrétně porušení segmentální arterie u jednoho pacienta a segmentální žíly u druhého pacienta. Obě tyto komplikace byly řešeny laparoskopicky. V jednom případě byla nutná laparoskopická revize pro extravazaci moči v bezprostředním pooperačním období.

U dvanácti z osmnácti pacientů byla k dispozici pooperační scintigrafie ledvin, která ve všech případech ukázala funkční zachovanou část ledviny. Histopatologické vyšetření potvrdilo renální karcinom u 14 pacientů (77,8 %). U jednoho pacienta byl zjištěn pozitivní resekční okraj na povrchu přiléhajícím k renální arterii. V pooperačním sledovaném období (průměrně 26 měsíců, rozmezí 1–59) se neobjevila žádná lokální recidiva nebo systémová progrese onemocnění.

Závěr

Laparoskopická parciální nefrektomie u nádorů ledvinového hilu je v rukou zkušeného laparoskopisty vhodný a bezpečný výkon. Onkologické výsledky se zdají být bezvadné, ale pro jejich správné zhodnocení je potřeba delší sledování.

(vek)

Zdroj: Lattouf J. B. et al: Laparoscopic Partial Nephrectomy for Hilar Tumors: Technique and Results., Eur Urol, April 2008Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa