Kryoablace je plnohodnotnou metodou pro léčbu rakoviny prostaty

15. 5. 2019

Novou chirurgickou metodou v léčbě ohraničeného nádoru prostaty, která se stále více prosazuje, je tzv. kryoablace. Srovnáním s ostatními použitelnými metodami se zabývalo 8 studií během let 1986 až 2006, z nichž 2 byly randomizované a placebem kontrolované.

Novou chirurgickou metodou v léčbě ohraničeného nádoru prostaty, která se stále více prosazuje, je tzv. kryoablace. Srovnáním s ostatními použitelnými metodami se zabývalo 8 studií během let 1986 až 2006, z nichž 2 byly randomizované a placebem kontrolované. Sledováno bylo celkem 1 483 pacientů ve věku 41 až 84 let. Pro úplné zhodnocení přínosu a potenciálu kryoterapie jsou očekávány další randomizované studie.

Kryoablace vs. ostatní metody

Slovo kryoablace doslova znamená destrukce tkáně mrazem. Zobrazovací metody a nástrojové vybavení dosáhly v současnosti takové úrovně, že lze kryochirurgii v širším pojetí použít i v léčbě nádorů prostaty. Kryoablace je miniinvazivní chirurgickou metodou, jež při současné anestezii používá ultratenkou kryojehlu zaváděnou perkutánně skrze perineum, kde působením velmi nízkých teplot (okolo −70 ˚C) ničí nádorové buňky.

Je plnohodnotnou metodou a používá se v případech, kdy není možná nebo nepomáhá u nás nejpoužívanější transuretrální resekce (TUR). Radiosenzitivita nádorů prostaty je rovněž příčinou selhání radioterapie (externí i brachyradioterapie), proto poté přichází na řadu kryoablace. Dlouhodobé statistiky ukazují téměř srovnatelnou efektivitu kryoablace s invazivní chirurgickou prostatektomií v léčbě nádorů s vysokým rizikem (angl. high-risk), a dokonce větší efektivitu v léčbě nádorů s nízkým rizikem (angl. low-risk), kam v rámci stagingu spadají stadia T1 a T2. Cílem kryoablace jsou nádory ohraničené, nejlépe unilaterální.

Výhody kryoablace převažují nad nevýhodami

TUR je v ČR při miniinvazivním chirurgickém zásahu stále metodou volby. Při selhání této metody je adekvátním protějškem právě metoda kryoablace, jež v poslední době předstihuje radioterapeutické metody. Oproti radioterapii totiž nabízí řadu výhod:

  • Má méně nežádoucích účinků, především z ozáření.
  • Umožňuje propuštění do domácí péče hned druhý den.
  • Je po ní rychlejší rekonvalescence a návrat k běžnému životu.
  • Zákrok je spojen se zvýšením kvality života.
  • Metoda může být použita opakovaně při rekurenci nebo recidivě nádoru.

Mezi hlavní komplikace, z nichž poslední dvě jsou méně časté než u ostatních metod, patří:

  • impotence (způsobená erektilní dysfunkcí),
  • olupování tkáně (projevující se obtížným močením),
  • inkontinence,
  • uretrorektální píštěl.

(ercp)

Zdroj:
Bahn D. et al.: Cryoablation of the Prostate. PCRI Insights February 2005 vol. 8, no. 1.
Ritch C. R. et al.: Update on cryotherapy for localized prostate cancer. Curr Urol Rep. 2009 May; 10 (3): 206–11. Ritch C. R. et al.: Prostate cryotherapy: current status.
Curr Opin Urol. 2009 Mar; 19 (2): 177–81. Shelley M et al.: Cryotherapy for localised prostate cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 3.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa