Kouření snižuje odpověď na časnou léčbu revmatoidní artritidy

15. 5. 2019

Pacienti s časnou fází revmatoidní artritidy (RA), kteří kouří, jsou náchylnější k rozvoji výraznější progrese choroby, která neodpovídá na léčbu metotrexátem ani TNF inhibitory. Studii publikovali švédští lékaři v lednovém vydání Arthritis & Rheumatism. Druhým faktem zmíněným v této studii je to, že ukončení kouření ještě před stanovením diagnózy bylo asociováno s prakticky normální odpovědí na terapii.

Pacienti s časnou fází revmatoidní artritidy (RA), kteří kouří, jsou náchylnější k rozvoji výraznější progrese choroby, která neodpovídá na léčbu metotrexátem ani TNF inhibitory. Studii publikovali švédští lékaři v lednovém vydání Arthritis & Rheumatism. Druhým faktem zmíněným v této studii je to, že ukončení kouření ještě před stanovením diagnózy bylo asociováno s prakticky normální odpovědí na terapii.

Pacienti s RA by tedy měli být silně motivováni k ukončení kouření a zároveň informováni o faktu, že kuřáci mají až o 50 % menší šanci dobře reagovat na léčbu, než je tomu u nekuřáků. Ve Švédsku již proto v revmatologických centrech zahájili programy pro odvykání kouření.

Lékaři shromáždili údaje od 1 430 pacientů ze studie EIRA (Epidemiological Investigation of Rheumatoid Arthritis) z let 1996–2006. Jednalo se o populační studii případů a kontrol u pacientů s RA ve věku mezi 18 a 70 lety, kteří byli zařazeni průměrně 10 měsíců od nástupu příznaků. Z nich 873 zahájilo na počátku studie EIRA léčbu metotrexátem v monoterapii a 535 pacientů zahájilo léčbu inhibitory TNF, a to průměrně 3 roky po stanovení diagnózy.

Primárním výstupem studie byla dobrá odpověď na léčbu podle EULAR při tříměsíční kontrole. U kuřáků byla oproti nekuřákům menší pravděpodobnost dosažení dobré odpovědi na léčbu po 3 měsících užívání metotrexátu (27 % vs. 36 %) i TNF inhibitorů (29 % vs. 43 %). Kouření v minulosti tuto odpověď na léčbu nijak neovlivnilo.

Lékaři doporučují provedení další studie s cílem zhodnotit, zda by bylo prospěšné přerušení kouření ještě před započetím léčby RA. Výsledky této studie mají dopady také na provádění klinických studií testujících nové preparáty v léčbě RA. Zde se musí brát kouření v potaz při hodnocení a predikci odpovědi na antirevmatika.

(pes)

Zdroj: Saevarsdottir S. et al.: Patients with early rheumatoid arthritis who smoke are less likely to respond to treatment with methotrexate and tumor necrosis factor inhibitors: observations from the Epidemiological Investigation of Rheumatoid Arthritis and the Swedish Rheumatology Register cohorts. Arthritis Rheum. 2011; 63 (1): 26–36; doi: 10.1002/art.27758Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa