Konference Best of ASCO 2009

15. 5. 2019

Cílem každoročního setkání konference ASCO je podpořit komunikaci mezi lékaři všech specializací, kteří přijdou do užšího kontaktu s problematikou nádorových onemocnění, a také výměna širokého spektra názorů a nápadů týkajících se onkologické problematiky.

Cílem každoročního setkání konference ASCO je podpořit komunikaci mezi lékaři všech specializací, kteří přijdou do užšího kontaktu s problematikou nádorových onemocnění, a také výměna širokého spektra názorů a nápadů týkajících se onkologické problematiky. Jedna sekce letošní konference byla věnována i problematice karcinomu prsu.

Z kategorie věnované lokoregionální a adjuvantní terapii jsme pro vás vybrali zajímavou studii týkající se adjuvantní chemoterapie karcinomu prsu.

Randomizovaná studie u premenopauzálních žen s časným stadiem karcinomu prsu s infiltrovanými axilárními uzlinami – porovnání adjuvantní chemoterapie kombinací cyklofosfamid-methotrexát-fluorouracilem (CMF) a cyklofosfamid-epirubicin-fluorouracil (CEF)

Tato studie, stejně tak jako mnohé další, prokázala, že adjuvantní chemoterapie obsahující antracykliny přináší pacientkám znatelné prodloužení života. Metaanalýzy prokázaly největší přínos tohoto režimu u žen s tumory pozitivními na Her-2/neu nebo TOPO2 (topoizomerázu 2).

Statistická data z populace naznačují, že pacientky s basal core fenotypem – tedy s tumorem negativním na hormonální receptory a na HER2/neu a pozitivní na Cytokeratin 5/6 (CK5/6) nebo receptor epidermálního růstového faktoru (EGFR) – méně profitují z režimů zahrnujících antracykliny, naopak větší šanci jim nabízí CMF režim.

Ve studii MA5 (Mammary 5 Trial) byla testována hypotéza, že v léčbě basal core typů karcinomu prsu jsou antracykliny druhořadé. Z celkového počtu 710 pacientek v MA5 bylo vybráno 549 tkáňových bloků vhodných pro komplexní histologickou a imunohistochemickou analýzu. Byla provedena imunohistochemická analýza genů ER, PR, HER2, Ki67, CK5/6 a EGFR, která umožnila stratifikaci do biologických subtypů podle publikovaných kritérií (Cheang MC et al. Clin Cancer Res 2008; 14: 1368–76).

Ve skupině s režimem CEF měly pacientky s bazálním tumorem hazard ratio pro dlouhodobé přežití 1,8 – v závislosti na biologických subtypech. Ve skupině s režimem CMF nebyly žádné signifikantní rozdíly (HR 0,9). Vztah mezi bazálním tumorem a léčbou se pohybovala na hranici statistické významnosti (p = 0,06). Rozdíl mezi pacientkami přežívajícími bez relapsů nebyl znatelný.

Data z uvedené randomizované studie podporují hypotézu, že ženy s basal core karcinomem prsu profitují z adjuvantních režimů obsahujících antracyklin méně než z adjuvantních CMF kombinací.

(hak)

Zdroj: 2009 ASCO Annual Meeting, abstr. 519. Clin Oncol 27: 15s, 2009 (supplement).Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa