Kompresní léčba žilních bércových vředů

14. 5. 2019

V industrializovaných zemích trpí asi jedno procento lidí bércovými vředy. Většina těchto defektů má za příčinu žilní poruchu vedoucí k akumulaci krve v dolních končetinách.

V industrializovaných zemích trpí asi jedno procento lidí bércovými vředy. Většina těchto defektů má za příčinu žilní poruchu vedoucí k akumulaci krve v dolních končetinách. Hlavní léčba (pevná komprese) má pomoci žilnímu návratu. Existuje mnoho kompresních pomůcek a není zřejmé, jestli jsou všechny v léčbě bércových vředů účinné a které z nich jsou nejefektivnější.

Kritéria metaanalýzy

Za vhodné pro zahrnutí do této studie byly považovány randomizované kontrolované studie u pacientů s žilními bércovými vředy, které hodnotily jakýkoliv typ kompresivního systému. Porovnání zahrnovalo i případy bez jakékoliv kompresní léčby a také alternativní typy kompresní podpory. Hlavní důraz byl kladen na hojení vředu, dále se hodnotila rekurence, náklady, kvalita života, bolest a odstoupení od léčby.

Hlavní výsledky

V sedmi studiích se objevil racionální důkaz o podstatně rychlejším hojení při kompresivní léčbě. Data ze 6 studií monokomponentních kompresí ukazují nižší účinnost oproti multikomponentním. Výzkumy dvousložkových a třísložkových systémů nasvědčují lepším výsledkům v případě, že systémy obsahují elastickou komponentu. Čtyřsložkové systémy jsou efektivnější než krátkotažné multikomponentní. Dvousložkové systémy se ukázaly vhodnější než krátkotažná obinadla. Mezi používáním punčoch a obinadel se rozdíl neobjevil. Stejně tak nebyl zřejmý rozdíl mezi používáním tubulárních systémů a bandáží.

Závěrem

Metaanalýza prokázala, že komprese zlepšuje hojení vředu. Multikomponentní systémy jsou podle výsledků účinnější než systémy monokomponentní. Multikomponentní systémy obsahující elastickou bandáž se zdají být účinnější než ty složené převážně z neelastických složek.

(ian)

Zdroj:
O'Meara S, Cullum NA, Nelson EA. Compression for venous leg ulcers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1. Art. No.: CD000265.
DOI: 10.1002/14651858.CD000265.pub2Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa