Komplexní screeningový program TBC u pacientů léčených golimumabem

14. 5. 2019

Reaktivace infekce vyvolané Mycobacterium tuberculosis je významnou komplikací, se kterou se můžeme setkat u pacientů léčených antiTNF terapií.

Reaktivace infekce vyvolané Mycobacterium tuberculosis je významnou komplikací, se kterou se můžeme setkat u pacientů léčených antiTNF terapií. Američtí vědci publikovali nedávno několik případů aktivní tuberkulózy, k rozvoji které došlo při terapii golimumabem v průběhu jednoho roku. Z celkového počtu 2 210 pacientů léčených golimumabem tak došlo k rozvoji aktivní TBC u pěti z nich.

U pacientů, kteří obdrželi terapii golimumabem a byli léčeni pro latentní TBC, k rozvoji aktivní TBC nedošlo. Do 52. týdne byla aktivní infekce TBC pozorována u pěti pacientů (u dvou pacientů se tak stalo do 24. týdne). Všichni tito pacienti měli negativní screeningové testy a byli rezidenty zemí s vysokým výskytem TBC. V souvislosti s infekcí TBC nebylo zaznamenáno žádné úmrtí. Napříč všemi skupinami (placebo i golimumab) byly hodnoty alanin- a aspartátaminotrasferázy častěji zvýšené u jedinců léčených pro latentní infekci TBC než u těch neléčených. Tyto hodnoty byly mírně zvýšené, přičemž nepřesáhly horní limit normy více než 3×.

Komplexní screening infekce TBC umožňuje udržet počet případů aktivní TBC relativně nízký. Terapie latentní infekce TBC se zdá být efektivní, jelikož u žádného z pacientů léčených pro latentní TBC nedošlo k její reaktivaci. Současná terapie golimumabem spolu s antiTBC medikací byla obecně dobře snášena. Lékaři by proto měli mít pořád na paměti možnost rozvoje aktivní infekce TBC po zahájení antiTNF terapie, nakolik časná diagnóza a léčba mohou zlepšit celkové výsledky i vyhlídky pacientů.

(mik)

Zdroj: Hsia E. C. et al. A comprehensive tuberculosis screening program in patients with inflammatory arthritides treated with golimumab, a human anti-TNF antibody, in phase 3 clinical trials. Arthritis Care Res. Publikováno on-line 10. června 2012; doi: 10.1002/acr.21788.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa