Klinický význam časné detekce renálního karcinomu v nativní ledvině po transplantaci ledviny

15. 5. 2019

Průměrná délka života pacientů po transplantaci ledvin se stále prodlužuje. Již brzy se ale hlavní příčinou pozdního úmrtí po transplantaci může stát malignita. Doporučení společností pro nefrologii a urologii dosud nestanovují optimální frekvenci screeningu renálního karcinomu původních ledvin u pacientů, kteří podstoupili transplantaci ledviny.

Průměrná délka života pacientů po transplantaci ledvin se poslední dobou stále prodlužuje. Již brzy se ale hlavní příčinou pozdního úmrtí po transplantaci může stát malignita. Doporučení amerických a evropských společností pro nefrologii a urologii dosud nestanovují optimální frekvenci screeningu renálního karcinomu (RCC) původních (nativních) ledvin u pacientů, kteří podstoupili transplantaci ledviny.

Cílem nedávno publikované italské studie bylo zhodnotit prevalenci, prognózu a rizikové faktory vzniku RCC u skupiny pacientů sledovaných po dobu 16 let na Transplantační jednotce urologické kliniky Univerzitní nemocnice ve Florencii.

Do studie bylo zařazeno celkem 694 po sobě následujících pacientů po transplantaci ledvin, operovaných od července 1991 do července 2007. Ultrasonografické vyšetření nativních ledvin bylo prováděno každých 6 měsíců po transplantaci.

U 10 ze sledovaných pacientů došlo k rozvoji tumoru ledvin (1,6% incidence). Tři pacienti zemřeli z jiných příčin než rekurence RCC. Sedm pacientů v průběhu průměrně 41měsíčního následného sledování (minimálně 12 a maximálně 96 měsíců) nevykazovalo žádné známky rekurence či metastáz RCC. S rozvojem RCC bylo spojeno jak získané cystické onemocnění ledvin, tak i doba trvání dialýzy.

Výskyt RCC se podle údajů v literatuře pohybuje mezi 0,3 % a 4,8 %. Variabilita závisí na načasování následného pozorování, přičemž s vyšší incidencí lze počítat v případě prospektivní studie s přísnými podmínkami sledování. Autoři proto doporučují provádět po transplantaci ultrazvuková vyšetření ledvin každých 6 měsíců. Každopádně však bude nevyhnutné, aby velké mezinárodní transplantační společnosti vypracovaly podrobnější doporučení.

(mik)

Zdroj: Transplant Proc 2009(Dec);41(10):4197–4201. DOI 10.1016/j.transproceed.2009.08.082.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa