Klinické studie neprokázaly vyšší účinnost obvazů s obsahem stříbra nebo medu při hojení bércových vředů

14. 5. 2019

Antimikrobiální obvazy s obsahem stříbra a také obvazy impregnované včelím medem se někdy stávají alternativou k běžným obvazům používaným k ošetřování bércových vředů. Přesto je k dispozici jen velmi málo informací, o které bychom se mohli opřít při posuzování účinnosti.

Antimikrobiální obvazy s obsahem stříbra a také obvazy impregnované včelím medem se někdy stávají alternativou k běžným obvazům používaným k ošetřování bércových vředů. Přesto je k dispozici jen velmi málo informací, o které bychom se mohli opřít při posuzování účinnosti jak antimikrobiálních obvazů se stříbrem, tak obkladů impregnovaných medem.

V poslední době byly uveřejněny dvě práce na toto téma. První práce, publikovaná v říjnovém čísle časopisu The British Journal of Surgery, se zabývá účinností „stříbrných“ obvazů, druhá práce vyšla ve stejném časopise počátkem tohoto roku a zaměřuje se na možný vliv včelího medu při hojení bércových vředů.

Obvazy s obsahem stříbra

Práce posuzuje přínos obvazů se stříbrem při hojení vředů a analyzuje poměr cena/výkon u těchto obvazů. Celkem 213 pacientů s bércovými vředy na dolních končetinách bylo rozděleno do dvou skupin podle typu používaných obvazů (konvenční obvazy versus obvazy s obsahem stříbra). Hlavním zjišťovaným parametrem bylo úplné zahojení vředu v průběhu dvanáctitýdenní léčby, dále se autoři práce zaměřili na dobu potřebnou k zahojení vředu, kvalitu života pacientů a poměr cena/ výkon u daného typu léčby.

Mezi oběma skupinami nebyl zjištěn signifikantní rozdíl v podílu bércových vředů zahojených do konce dvanáctého týdne léčby (59,6 % ve skupině léčené obvazy s obsahem stříbra a 56,7 % v kontrolní skupině) a použití obvazů se stříbrem nemělo žádný vliv ani na další sledované parametry. Autoři svou práci uzavírají konstatováním, že nezískali žádný důkaz, který by podporoval rutinní používání obvazů s obsahem stříbra při léčbě bércových vředů.

Obvazy impregnované medem

Podobným závěrem jako v případě stříbrných obvazů skončila také studie o účinnosti včelího medu při hojení bércových vředů. Do této studie bylo zahrnuto 368 pacientů, 181 do kontrolní skupiny, 187 do skupiny, která navíc k obvyklé léčbě byla ošetřena obvazy impregnovanými včelím medem z keře manuka. Ve skupině léčené medem se během dvanácti týdnů zhojilo 55,6 % vředů, v kontrolní skupině 49,7 %. Léčba medovými obklady byla dražší a byla spojena s vyšším rizikem komplikací.

(vek)

Zdroje:
Michaels J. A. et al: Randomized controlled trial and cost-effectiveness analysis of silver-donating antimicrobial dressings for venous leg ulcers (VULCAN trial). The British journal of surgery 96: 1147–56, 2009
Jull A. et al: Randomized clinical trial of honey-impregnated dressings for venous leg ulcers. The British journal of surgery 95: 175–82, 2009Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa