Klinická účinnost a bezpečnost etanerceptu vs. sulfasalazinu u pacientů s ankylozující spondylitidou – randomizovaná dvojitě zaslepená studie ASCEND

15. 5. 2019

Etanercept, plně humánní TNF receptor, je účinnou léčbou u pacientů s ankylozující spondylitidou (AS). Sulfasalazin je v léčbě AS také často využívaný, a to v terapii jak axiálních, tak periferních symptomů, a je doporučován ještě před zahájením léčby anti-TNF preparáty.

Etanercept, plně humánní TNF receptor, je účinnou léčbou u pacientů s ankylozující spondylitidou (AS). Sulfasalazin je v léčbě AS také často využívaný, a to v terapii jak axiálních, tak periferních symptomů, a je doporučován ještě před zahájením léčby anti-TNF preparáty. Do současné doby však nebyly provedeny žádné klinické studie ke srovnání účinnosti a bezpečnosti TNF blokátorů se sulfasalazinem.

To tedy bylo cílem následující randomizované a dvojitě zaslepené studie. V ní pacienti dostávali buď etanercept v dávce 50 mg jednou týdně (379 pacientů), nebo sulfasalazin titrovaný na maximální dávku 3 g denně (187 pacientů), obojí po dobu 16 týdnů. Primárním výstupem studie byl poměr pacientů, kteří dosáhli ASAS 20 (tzn. 20% zlepšení v terapeutické odpovědi) v týdnu 16.

Průměrný věk pacientů byl 41 let, 74 % pacientů byli muži a průměrná doba trvání nemoci byla 7,6 roku. Poměr ASAS 20 respondentů v týdnu 16 byl vyšší ve skupině léčené etanerceptem ve srovnání se sulfasalazinem (75,9 % vs. 52,9 %). Etanercept byl účinnější než sulfasalazin v případě axiální i periferní manifestace nemoci již ve velmi časné fázi. Závažné vedlejší účinky byly pozorovány zřídka a nelišily se mezi jednotlivými skupinami.

Ve vyšetřované skupině pacientů s AS měl etanercept ve srovnání se sulfasalazinem signifikantně účinnější vliv na zlepšení příznaků jak na osovém skeletu, tak i na periferních kloubech.

(pes)

Zdroj: Braun J. et al.: Clinical efficacy and safety of etanercept versus sulfasalazine in ankylosing spondylitis patients: A randomized, double-blind study (ASCEND Trial). Arthritis Rheum. Publikováno on-line 10. ledna 2011. DOI: 10.1002/art.30223Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa