Klinická praxe substituční léčby buprenorfinem u osob závislých na opioidech potvrzuje výsledky studií

15. 5. 2019

Při podávání buprenorfinu jako substituční léčby u osob závislých na opioidech v reálných podmínkách byl zjištěn podobný podíl osob, které dodržují substituční léčbu po 6 a 12 měsících, jako v klinických studiích.

Při podávání buprenorfinu jako substituční léčby u osob závislých na opioidech v reálných podmínkách byl zjištěn podobný podíl osob, které dodržují substituční léčbu po 6 a 12 měsících, jako v klinických studiích. Tato retrospektivní americká analýza také potvrdila přínos konzultací zaměřených na odvykání závislosti a význam léčby průvodních psychiatrických poruch.

Do studie bylo zahrnuto 266 osob závislých na opioidech, které začaly užívat buprenorfin v letech 2007 až 2008. Substituční léčba byla vedena na lékařských pracovištích s federálním certifikátem pro odvykání závislosti na návykových látkách. Hodnocen byl podíl pacientů, kteří dodržovali substituční léčbu po 6 měsících, a doba bez zneužívání opioidů. Údaje získali autoři z elektronických zdravotních záznamů.

Průměrný věk účastníků byl 40,1 roku a více než dvě třetiny tvořili muži. Substituční léčbu vedl v 70,3 % případů praktický lékař. Podíl pacientů, kteří dodržovali substituční léčbu po 6 měsících, byl 56,8 % a v podskupině sledované nejméně 1 rok (přibližně polovina zařazených) užívalo buprenorfin po 12 měsících 61,6 % pacientů. U dvou třetin sledovaných bylo zjištěno nejméně dvoutýdenní přerušení substituční léčby, medián trvání přerušení byl 116 dní. Účastníci studie, kteří po 12 měsících neužívali substituční léčbu, častěji užívali kokain. Naopak dodržování substituční léčby významně zlepšovaly konzultace věnované odvykání závislosti, které probíhaly přímo ve zdravotnickém zařízení, a předepsané léky k léčbě průvodních psychiatrických poruch.

Příznivým zjištěním tedy je, že s podobnými výsledky substituční léčby buprenorfinem jako v klinických studiích  můžeme počítat i v reálné praxi.

(zza)

Zdroj: Haddad M. S., Zelenev A., Altice F. L. Integrating buprenorphine maintenance therapy into federally qualified health centers: Real-world substance abuse treatment outcomes. Drug Alcohol Depend. 2013 Jan 16. pii: S0376-8716(12)00484-X; doi: 10.1016/j.drugalcdep.2012.12.008. [Epub ahead of print]Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa