K predikci dosažení dlouhodobé remise u dětí s ulcerózní kolitidou léčených infliximabem stačí neinvazivní vyšetření

14. 5. 2019

Podle post-hoc analýzy studie T72 byl pediatrický index aktivity ulcerózní kolitidy (PUCAI) stejně významným prediktorem trvalé remise při léčbě infliximabem jako zhojení střevní sliznice po 8 týdnech a významně lepším prediktorem než hodnoty C-reaktivního proteinu (CRP). Rutinní endoskopické vyšetření u dětí s ulcerózní kolitidou (UC) s kompletní klinickou remisí (PUCAI < 10) nemusí být nutné.

Podle post-hoc analýzy studie T72 byl pediatrický index aktivity ulcerózní kolitidy (PUCAI) stejně významným prediktorem trvalé remise při léčbě infliximabem jako zhojení střevní sliznice po 8 týdnech a významně lepším prediktorem než hodnoty C-reaktivního proteinu (CRP). Rutinní endoskopické vyšetření u dětí s ulcerózní kolitidou (UC) s kompletní klinickou remisí (PUCAI < 10) nemusí být nutné.

Cílem této analýzy bylo určit časné klinické, laboratorní a endoskopické faktory spojené s přetrvávající remisí UC u pediatrických pacientů. Studie T72 zahrnovala 51 dětí ve věku 6–17 let se středně závažnou až závažnou UC léčených infliximabem po dobu 1 roku. Hodnocena byla souvislost mezi PUCAI, hladinou CRP nebo zhojením sliznice podle endoskopického vyšetření a přetrvávající remisí bez užívání kortikosteroidů po 1 roce léčby.

Výsledky ukázaly jako nejlepší prediktor přetrvávající remise skóre PUCAI po 8 týdnech léčby infliximabem. Trvalé remise dosáhlo 53 % pacientů s PUCAI < 10 bodů, ale jen 20 % pacientů s PUCAI ≥ 10 bodů (p = 0,036). Zhojení sliznice po 8 týdnech rovněž souviselo s přetrvávající remisí, ale bez statistické významnosti (p = 0,34). Plocha pod křivkou souvislosti s přetrvávající remisí dosáhla hodnoty 0,70 u PUCAI, 0,56 u zhojení sliznice a 0,44 u CRP. PUCAI po 8 týdnech jako jediný faktor související s přetrvávající remisí bez užívání kortikosteroidů potvrdila i multivariantní analýza.

Autoři svoji analýzu uzavřeli konstatováním, že skóre PUCAI zjištěné na základě neinvazivního vyšetření má nejméně stejnou prediktivní hodnotu z hlediska dosažení přetrvávající remise bez kortikosteroidů u dětí s UC léčených infliximabem jako endoskopicky zjištěné zhojení sliznice.

(zza)

Zdroj: Turner D., et al. Endoscopic and Clinical Variables That Predict Sustained Remission in Children With Ulcerative Colitis Treated With Infliximab. Clin Gastroenterol Hepatol. 2013 Nov; 11 (11): 1460–5; doi: 10.1016/j.cgh.2013.04.049Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa