Jsou látky pro substituční léčbu legálními drogami?

15. 5. 2019

Pro pacienty, kteří nejsou sami schopni abstinence od návykových látek, je substituční léčba metodou volby. Jde o standardní časově neomezený léčebný postup, jehož nástrojem jsou substituční látky.

Pro pacienty, kteří nejsou sami schopni abstinence od návykových látek, je substituční léčba metodou volby. Jde o standardní časově neomezený léčebný postup, jehož nástrojem jsou substituční látky. Jde vlastně o nahrazení pouličního nelegálního opiátu opiátem legálním. V drtivé většině se jedná o přípravek metadon, méně často o přípravek Subutex.

Drogy legální a ilegální

Mezi legální drogy patří alkohol, psychoaktivní léky, tabák, těkavé látky a také přípravek Suboxone, kombinace buprenorfinu a naloxonu. Mezi ilegální drogy patří halucinogeny, stimulancia, opiáty, konopné drogy, taneční drogy. Látky pro substituční léčbu patří mezi opioidní agonisty (napodobují účinek opiátů), ale způsobují jen minimální závislost. V případě metadonu jde o 6-dimethylamino-4, 4-difenylheptan-3-on, u Subutexu o buprenorphin. Dá se tedy s určitou nadsázkou říci, že se jedná o mírnější legální drogy.

Hlavní výhody metadonu a jiných substitučních látek

Jde tedy o látky opioidní povahy, které mají ovšem mnoho výhod oproti ilegálním drogám:

  • potlačují odvykací příznaky,
  • nepodávají se nitrožilně, ale v roztocích nebo tabletách ústy, takže nehrozí přenos AIDS, infekční hepatitidy typu B ani syfilidy,
  • nejsou znečištěny jako pouliční opiáty (příměsi, toxické látky, infekce),
  • snižují euforii a umožňují normální komunikaci s okolím,
  • při výdeji je zajištěn pravidelný styk s lékařem nebo sociální pracovnicí,
  • jsou dostupné bez trestné činnosti,
  • substituční program lze absolvovat nejen v nízkoprahovém středisku, ale někdy i ambulantně,
  • umožňují zlepšit kvalitu života závislého pacienta.

Dávkování

Dávka se na začátku postupně zvyšuje až k vymizení odvykacích příznaků klienta (10 až 60 mg metadonu), posléze se dlouhodoběji snižuje. Lze přejít ze substituce metadonem na substituci Subutexem a naopak. Orientačně se dle výrobců cca 8 mg buprenorfinu rovná cca 60 mg metadonu. Přechod k metadonu a naopak se doporučuje na dávce rovnající se 30 mg metadonu, tedy na dávce velmi nízké.

Když ne metadon, tak Subutex nebo Suboxone

Alternativou k substituci pomocí metadonu je podávání buprenorfinu (Subutex), případně kombinace buprenorfinu a naloxonu (Suboxone). Dávkování a postup léčby stanoví lékař ve spolupráci s klientem. Klient si léčbu Subutexem i Suboxonem platí, protože lék zdravotní pojišťovny nehradí.

Substituce v těhotenství

Otázkou je detoxikace těhotných žen. Bezpečnější je u těhotných substituční léčba, ale pokud si klientka přeje detoxikaci, pak nejvhodnější je třetí trimestr těhotenství. Suboxone nesmí být v těhotenství podáván. Pokud je předepisující lékař toho názoru, že je v těhotenství nutná terapie, může těhotná žena užívat Subutex nebo metadon. Ženy užívající Suboxone by neměly kojit. Kojení při užívání Subutexu nebo metadonu je bezpečné a přijatelné.

(ercp)

Zdroje:
www.dropin.cz
ww.fnspo.cz/kliniky/informovane_souhlasy/pdf/substitucni_lecba_metadonem_is.pdf
www.drogy-info.cz
www.drogovaporadna.czPrihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa