Je trombolytická terapie efektivní u starších pacientů?

14. 5. 2019

V České republice dosahuje incidence infarktu myokardu 250 případů na 100 000 obyvatel. Velkou část těchto případů tvoří opakované infarkty a infarkty u starších pacientů. U těch je velice častou terapií trombolytická léčba. Je ale u starých pacientů účinná?

V České republice dosahuje incidence infarktu myokardu 250 případů na 100 000 obyvatel. Velkou část těchto případů tvoří opakované infarkty a infarkty u starších pacientů. U těch je velice častou terapií trombolytická léčba. Je ale u starých pacientů účinná?

Terapie u IM

Trombolytická terapie (TT) je zpravidla aplikována u pacientů do 75 let věku s akutním infarktem myokardu s elevací ST-segmentu. Je doporučena pro starší pacienty po prodělané perkutánní transluminální koronární angioplastice (PTCA) nebo po operaci by-passu na věnčitých tepnách.

Pacienti s akutním infarktem myokardu s elevací ST-segmentu, kteří jsou starší než 75 let a nebyla u nich provedena trombolytická terapie, mají nejistou prognózu, co se týče přežití a následné kvality života po prodělaném infarktu. Proto se maďarští vědci snažili navrhnout doporučení pro reperfuzi koronárních tepen pomocí trombolýzy u starších pacientů.

Pětileté zkoumání

Studie probíhala v letech 2000 až 2004 v Maďarsku. Bylo do ní zařazeno 2 462 pacientů, z nichž 502 již mělo v anamnéze prodělaný infarkt myokardu. Celkem 103 pacientů (54 mužů a 49 žen) bylo starších než 75 let. Deseti pacientům byla aplikována retepláza. Hodnocen byl nejen celkový a duševní stav pacientů, ale i případné komorbidity. Dále byl ve studii použit H2-blokátor famotidin, který měl zabránit krvácení z gastrointestinálního traktu.

Aplikování trombolytické terapie mělo jednoznačně pozitivní vliv na pacienty starší 75 let. Nejstarší ženě bylo 89 let, nejstaršímu muži dokonce 93. V průběhu léčby nebyly u těchto pacientů zaznamenány žádné komplikace.

U starých pacientů s prodělaným infarktem myokardu s elevací ST-segmentu může být dlouhodobá prognóza zlepšena právě díky použití trombolytické terapie. Je ale velmi důležité vždy pečlivě zvážit individuální riziko a přínos pro pacienta, ať už se jedná o riziko intrakraniálního krvácení, nebo o prevenci krvácení z gastrointestinálního traktu.

(kam)

Zdroj: Elena Taneva: Is Thrombolytic Therapy Effective in Elderly Patients? Rejuvenation Research. June 1, 2006, 9 (2): 358–361.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa