Je bezbuněčná dermální matrix lepší než standardní léčba diabetických vředů?

14. 5. 2019

Léčba diabetických vředů pomocí bezbuněčných kožních štěpů je podle randomizované kontrolní studie publikované v International Wound Journal mnohem rychlejší a úspěšnější než standardní léčba.

Léčba diabetických vředů pomocí bezbuněčných kožních štěpů je podle randomizované kontrolní studie publikované v International Wound Journal mnohem rychlejší a úspěšnější než standardní léčba.

Hlavním cílem studie bylo porovnání úspěšnosti dvanáctitýdenní léčby standardním způsobem a pomocí bezbuněčných kožních štěpů. Dalším cílem pak bylo porovnání času potřebného k dosažení kompletní reepitelizace bez drenáže.

Pro léčbu pomocí kožního štěpu bylo náhodně vybráno 47 pacientů (skupina A), pro léčbu standardním postupem 39 pacientů (skupina B). Většina pacientů trpěla diabetem druhého typu a obezitou a všichni byli v průběhu studie pod metabolickou kontrolou. Průměrná velikost kožního defektu ve skupině A byla 3,6 cm2 a ve skupině B 5,1 cm2.

Pacientům skupiny A byl jednorázově aplikován humánní acelulární dermální štěp, který byl připevněn stehem či svorkou a byl překryt neadherujícím obvazem s obsahem stříbra. Další obvazy s hydrogelem nebo vlhká gáza byly aplikovány rutinně dle určení autorů studie.

Ve druhé skupině bylo využito principu vlhkého hojení pomocí alginátů, pěn, hydrokoloidů nebo hydrogelů dle určení ošetřujících lékařů. Ve většině případů se obvazy denně měnily. V obou skupinách léčba trvala buď do úplné reepitelizace, nebo maximálně dvanáct týdnů.

Kompletního vyhojení dosáhlo ve skupině A 69,6 % pacientů v průměru za pět až sedm týdnů. V druhé skupině dosáhlo plné reepitelizace 46,2 % pacientů, a to průměrně za šest až osm týdnů.

Podle komentáře Dr. Sheehana jsou výsledky studie částečně zkresleny, neboť lokalizace i velikost diabetických vředů, která hraje zásadní roli v procesu hojení, se mezi oběma skupinami lišila. Přesto jsou výsledky povzbuzující a mohou znamenat další možnost léčby diabetických vředů.

(jas)

Zdroj: International Wound Journal 2009, Volume 6, Issue 3, Pages: 196–208. DOI: 10.1111/j.1742-481X.2009.00585.xPrihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa