Jaká je souvislost mezi terapií antiTNF-alfa při revmatoidní artritidě a nádorovými onemocněními?

15. 5. 2019

Od té doby, co se na trhu objevily preparáty antiTNF-alfa k terapii revmatoidní artritidy, začaly se také objevovat otázky ohledně potenciálního zvýšeného rizika vzniku nádorových onemocnění spojeného s užíváním těchto léků. Několik poměrně nedávných výzkumů však ukázalo, že antiTNF-alfa preparáty s významným zvýšením rizika vzniku nádorových onemocnění spojeny nejsou...

Od té doby, co se na trhu objevily preparáty antiTNF-alfa k terapii revmatoidní artritidy, začaly se také objevovat otázky ohledně potenciálního zvýšeného rizika vzniku nádorových onemocnění spojeného s užíváním těchto léků. Důvod tohoto podezření vychází z poznatku, že blokáda TNF může vést ke změnám ve vývoji a růstu rakovinných buněk.

Na druhou stranu hned několik poměrně nedávných výzkumů ukázalo, že antiTNF-alfa preparáty s významným zvýšením rizika vzniku nádorových onemocnění spojeny nejsou, ačkoliv tyto údaje byly limitovány relativně krátkým obdobím sledování v randomizovaných kontrolovaných studiích a variabilitou ve studiích observačních. Ve výsledku tedy zájem zůstává zaměřen na pravděpodobné riziko vzniku maligního onemocnění v souvislosti s užíváním antiTNF-alfa a na rozsáhlejší studie této problematiky.

Švédská studie z roku 2009 využila národní registr k získání dostupných dat z let 1998–2006. Z tohoto registru pak byl vybrán soubor 6 366 pacientů s revmatoidní artritidou, kteří byli léčeni antiTNF preparáty (etanerceptem, infliximabem nebo adalimumabem) přibližně 25 700 pacientoroků ve sledovaném období. U žádného z nich nebyla předtím diagnostikována rakovina.

K tomu byly pro srovnání sledovány tři kontrolní skupiny:

  • v první skupině byli pacienti, kteří léčbu RA zahájili metotrexátem,
  • ve druhé pacienti s RA, kteří zahájili nebiologickou léčbu,
  • a ve třetí byl výběr z obecné švédské populace.

Relativní riziko vzniku rakoviny bylo vypočítáno pomocí regresních modelů. Ve skupině léčené antiTNF-alfa se vyskytlo 240 případů rozdílných typů i stadií malignit (934 na 100 000 pacientoroků). Relativní riziko vzniku rakoviny v této skupině nebylo ve srovnání s kontrolními skupinami signifikantně zvýšené. Riziko vzniku maligního onemocnění bylo v úvodním roce terapie etanerceptem dokonce snížené ve srovnání s pacienty léčenými nebiologickými preparáty a naopak zvýšené pro adalimumab. Tyto rozdíly však netrvaly víc než první rok terapie antiTNF-alfa.

Autoři uzavírají, že riziko vzniku maligního onemocnění u pacientů léčených antiTNF-alfa se nejeví jako signifikantně zvýšené. Zachycené rozdíly v riziku vzniku maligního onemocnění mezi jednotlivými antiTNF-alfa preparáty v prvním roce léčby vyžadují ještě další výzkum.

(pes)

Zdroj:

  1. Askling J., Arthritis Rheum. 2009; 60: 3180–3189


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa