Jak identifikovat pacienty se suspektní axiální spondylartritidou v primární praxi?

15. 5. 2019

Mezi spondylartritidy (SpA) řadíme heterogenní skupinu revmatických chorob, jejichž společným klinickým znakem je zánětlivá bolest zad. Pacienty lze rozdělit do dvou skupin podle převažujících příznaků v axiálním nebo periferním skeletu.

Mezi spondylartritidy (SpA) řadíme heterogenní skupinu revmatických chorob, jejichž společným klinickým znakem je zánětlivá bolest zad. Pacienty lze rozdělit do dvou skupin podle převažujících příznaků v axiálním nebo periferním skeletu. Do této skupiny patří ankylozující spondylitida (Bechtěrevova nemoc), psoriatická, reaktivní a enteropatická artritida a nediferencovaná SpA, popř. SpA bez strukturálních změn v sakroiliakálním skloubení a v páteři.

Jak ale v primární praxi ve velkém množství pacientů s bolestmi zad vytipovat pacienty se suspektní SpA? U 143 ambulantních ortopedů v Německu proběhla studie, jejímž cílem bylo pomocí čtyř otázek vyhledat pacienty, které je třeba odeslat k revmatologovi k potvrzení diagnózy axiální SpA, a ověřit specificitu a senzitivitu jednotlivých příznaků při identifikaci těchto pacientů.

Z 950 po sobě následujících pacientů do 45 let s bolestmi zad trvajícími déle než 2 měsíce bylo u 322 doporučeno revmatologické vyšetření na základě čtyř jednoduchých otázek. Průměrný věk těchto pacientů byl 36 let, 50 % tvořily ženy a střední doba trvání bolesti zad byla 30 měsíců. Revmatologové diagnostikovali u 35 % těchto pacientů axiální SpA, u 15 % ankylozující spondylitidu a u dalších 21 % axiální SpA beze změn zjistitelných zobrazovacími metodami. Mnohočetná regresní analýza ukázala, že nejspolehlivějšími ukazateli přítomnosti axiální SpA jsou začátek potíží před 35. rokem věku, zmírnění obtíží při cvičení a při podávání nesteroidních antirevmatik, probouzení v druhé polovině noci a občasná bolest hýždí. Žádný z těchto ukazatelů neměl prediktivní význam sám o sobě, ovšem při pozitivitě nejméně tří z těchto charakteristik byla zjištěna dobrá senzitivita i specificita.

Tato studie ukázala, že při identifikaci pacientů se suspektní axiální SpA mezi pacienty s dlouhodobou bolestí zad, které je třeba doporučit na revmatologické vyšetření, lze využít kombinaci několika klinických charakteristik zjistitelných čtyřmi jednoduchými otázkami.

(zza)

Zdroj: Braun A., Saracbasi E., Grifka J. et al. Identifying patients with axial spondyloarthritis in primary care: how useful are items indicative of inflammatory back pain? Ann Rheum Dis. 2011 Oct; 70 (10): 1782–7. Epub 2011 Aug 5.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa