Inzulinová senzitivita a funkce β-buněk pankreatu u deficience růstového hormonu

15. 5. 2019

Ve studii publikované v březnu 2012 byla u dospělých osob s celoživotní neléčenou IGHD zjištěna snížená funkce β-buněk pankreatu a výskyt porušené glukózové tolerance.

V americké studii publikované v březnu 2012 byla u dospělých osob s celoživotní neléčenou izolovanou deficiencí růstového hormonu (IGHD) zjištěna snížená funkce β-buněk pankreatu a častější výskyt porušené glukózové tolerance.

Autoři studie vyšli z publikovaných výsledků popisujících snížení inzulinové senzitivity u deficience růstového hormonu a pokusili se zhodnotit výskyt inzulinové senzitivity a funkci β-buněk u dospělých pacientů s homozygotní mutací genu pro receptor GHRH, kteří nebyli dosud léčeni růstovým hormonem. Do průřezové studie zahrnuli 24 takových pacientů s deficiencí růstového hormonu a 25 kontrol. U pacientů provedli perorální glukózový toleranční test (oGTT) se stanovením glykémie a inzulinémie po 0, 30, 60, 90, 120 a 180 minutách. Inzulinovou senzitivitu hodnotili podle homeostatického modelu hodnocení inzulinové rezistence, kvantitativního indexu inzulinové senzitivity a inzulinové senzitivity při oGTT po 2 a 3 hodinách. Funkci β-buněk sledovali podle homeostatického modelu hodnocení indexu β, inzulinogenního indexu a plochy pod křivkou u poměru mezi inzulinémií a glykémií.

Výsledky ukázaly vyšší glykémii při oGTT u pacientů s IGHD (p = 0,001), zatímco incidence diabetes mellitus byla v obou skupinách obdobná. U pacientů s IGHD byl rovněž nižší index inzulinové rezistence (p = 0,04) a všechny parametry hodnocení funkce β-buněk (p = 0,015, p < 0,0001, resp. p = 0,02).

Autoři ukázali, že dospělí jedinci s celoživotní neléčenou deficiencí růstového hormonu mají zhoršenou funkci β-buněk a vyšší výskyt porušené glukózové tolerance. Nebyla ovšem zjištěna vyšší prevalence diabetu ani nebyla prokázána inzulinová rezistence.

(zza)

Zdroj: Oliveira C. R. et al. Insulin Sensitivity and β-Cell Function in Adults with Lifetime, Untreated Isolated Growth Hormone Deficiency. J Clin Endocrinol Metab. 2012 Mar; 97 (3): 1013–9. Epub 2011 Dec 14.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa