Intenzivní chemoterapie může být účinná u vysoce rizikových lokalizovaných karcinomů rekta

15. 5. 2019

Neoadjuvantní chemoterapie dvěma různými farmaky namísto jednoho předcházející standardní léčbě může mít dobré výsledky u vysoce rizikových potenciálně operabilních lokalizovaných karcinomů rekta.

Neoadjuvantní chemoterapie dvěma různými farmaky namísto jednoho předcházející standardní léčbě může mít dobré výsledky u vysoce rizikových potenciálně operabilních lokalizovaných karcinomů rekta. To je výsledek nové studie provedené na 105 pacientech a v lednu tohoto roku zveřejněné v on-line verzi časopisu The Lancet Oncology.

Pětileté přežití, pozorované u celkem 75 % rizikových pacientů léčených tímto způsobem, vypadá dobře ve srovnání se studiemi provedenými s jinými léčebnými postupy u pacientů s nižším rizikem a v časnějším stadiu primárního nádoru rekta (pětileté přežití od 63 do 68 %). Protože však je tato studie nerandomizovaná, jednoskupinová, mohou být její výsledky použity především pro formulaci hypotéz a pro design dalších klinických studií, nikoli však pro změnu klinické praxe.

Uvedená studie není jediná, která ukázala možné výhody neoadjuvantní kombinované chemoterapie u těchto pacientů. Stejný výzkumný tým již dříve ukázal, že dobré výsledky vykazuje kombinace fluorouracilu a mitomycinu C. Později se však stala preferovaným standardem kombinace oxaliplatina–fluoropyrimidin, a proto byl v současné studii použit capecitabin (fluoropyrimidin).

Autoři studie zdůrazňují také další aspekt své práce – intenzivní sledování pacientů po léčbě a pátrání po možné rekurenci onemocnění. Díky aktivnímu přístupu bylo 80 % z 26 rekurencí zachyceno v době, kdy byl pacient zcela asymptomatický. Pacienti absolvovali kontrolní vyšetření každé tři měsíce v průběhu prvního roku po léčbě, každých šest měsíců ve druhém roce a jednou za rok v letech 3, 4 a 5. Na konci každého roku v prvních dvou letech sledování bylo provedeno CT hrudníku, břicha a pánve. Sledování zahrnovalo také měření karcinoembryonálního antigenu při každém vyšetření.

Vedlejší účinky léčby zahrnovaly kožní projevy (42 % pacientů v průběhu chemoradioterapie) a průjmy (10 % pacientů v průběhu neoadjuvantní chemoterapie).

(vek)

Zdroje: Chua Y. J. et al.: Neoadjuvant capecitabine and oxaliplatin before chemoradiotherapy and total mesorectal excision in MRI-defined poor-risk rectal cancer: a phase 2 trial. Lancet Oncol 2010. Publikováno on-line před tiskem dne 25. ledna 2010. doi: 10.1016/S1470-2045(09)70381-XPrihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa