Infliximab v terapii necrobiosis lipoidica

14. 5. 2019

Necrobiosis lipoidica (NL) je chronické granulomatózní onemocnění kůže pozorované často u pacientů s diabetem. Klinicky je nemoc charakterizována bolestivými žlutohnědými zánětlivými plaky s vyvýšeným okrajem a atrofickým středem.

Necrobiosis lipoidica (NL) je chronické granulomatózní onemocnění kůže pozorované často u pacientů s diabetem. Klinicky je nemoc charakterizována bolestivými žlutohnědými zánětlivými plaky s vyvýšeným okrajem a atrofickým středem. Necrobiosis lipoidica obvykle postihuje přední část holeně a má tendenci progredovat do vzniku vředů a jizev. Léčba je často náročná a dosud nebyla navržena žádná standardní terapie. V následujícím textu je prezentovaná zajímavá kazuistika pacienta s NL v preulcerózním stadiu, která nereagovala na konvenční terapii.

Kazuistika

Sedmadvacetiletý muž, běloch, se dostavil ke konzultaci s mírně erodovanou lézí na vnější straně levého kotníku, která se postupně zvětšovala a byla velice bolestivá. Léze se poprvé manifestovala již před více než třemi lety. Pacient se od dětství léčil s diabetem I. typu, jinak byla jeho anamnéza bez pozoruhodností. Fyzikální vyšetření odhalilo atrofický, žlutohnědý až červený telangiektatický plak velikosti 6×9 cm. Pacient uváděl, že léze má tendenci hnisat po minimálním traumatu, což významně ovlivňovalo kvalitu jeho života. Byla provedena kožní biopsie, jejíž nález v souladu s diagnózou NL vykazoval přítomnost nekrobiotického kolagenu se sklerózou a palisádovým granulomem v dermis. Dermální intersticiální infiltrát sestával z histiocytů, vícejaderných obrovských buněk, lymfocytů a plazmatických buněk. Terapie lézí topickým takrolimem a intralezionálně aplikovaným triamcinolonem (5 mg/l) byla neúspěšná.

S ohledem na nízký věk pacienta a na základě dosud publikovaných dat podporujících účinnost biologik v terapii NL bylo rozhodnuto o zahájení terapie infliximabem. Potřebná vyšetření, jako je RTG snímek hrudníku, tuberkulinový test i sérologická vyšetření hepatitidy B, C i HIV, byla negativní. U pacienta byla proto zahájena intravenózní terapie infliximabem v dávce 5 mg/kg, při první infuzi spolu s 200 mg hydrokortizonu. Pacient obdržel celkem čtyři infuze (v týdnu 0, 2, 6 a 12). Při první návštěvě po podání infliximabu (týden 2) došlo k vymizení bolestivosti léze. Ke kompletnímu vyhojení rány s vyblednutím erytematózního ložiska, vyrovnáním okrajů léze a výborným kosmetickým výsledkem došlo v 6. týdnu léčby. Léčba byla pacientem dobře snášena a nebyly zaznamenány žádné vedlejší účinky. Při kontrole s odstupem 9 měsíců nedošlo k žádnému zhoršení léze.

(mik)

Zdroj: Conte H, et al. Treatment of Pre-ulcerative Necrobiosis Lipoidica with Infliximab. Acta Derm Venereol 2011(Sep);91(5):587-588.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa